Certificering og kontrol - så du kan være tryg


Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi certificerer og kontrollerer, så du kan være tryg.

Certificering

Når du som forbruger vælger et miljømærket produkt eller en miljømærket serviceydelse, skal du naturligvis kunne stole på, at det lever til skrappe miljøkrav og skrappe krav til kemikalier. Derfor er en af Miljømærkning Danmarks vigtigste opgaver at certificere og kontrollere, at miljømærkede produkter og serviceydelser lever op til kravene. Det gør vi ved at have en meget grundig certificeringsproces, men også ved løbende at foretage stikprøvekontrol og overvåge markedet.

Certificeringskontrol: Kontrol inden en virksomhed får licens

Når en virksomhed søger om licens til Svanemærket eller EU-Blomsten, gennemgår Miljømærkning Danmark al den dokumentation, der er indsendt sammen med ansøgningen. Det vil sige dokumentation for, at virksomheden lever op til alle kravene i miljømærkekriterierne.

For en producent af plejeprodukter vil det bl.a. være dokumentation på de råvarer, der indgår i produktet – herunder også dokumentation fra producentens underleverandører på de indholdsstoffer, der indgår i råvarerne. Og for en producent af vaskemidler eller tekstiler vil der bl.a. være krav om dokumentation på kvalitetstest.

Hvis der mangler dokumentation, beder vi virksomheden om at skaffe den, inden vi går videre med ansøgningen.

I forbindelse med at virksomheden får sin licens, tager vi på kontrolbesøg. Det gør vi bl.a. for at vurdere, om produkt, produktionsforhold og arbejdsproces stemmer overens med det, der er beskrevet i den indsendte dokumentation. Og for at kontrollere, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem – dvs. et system, der sikrer, at virksomheden i den daglige drift kan overholde de krav, der er i kriterierne.

Efterkontrol: Løbende stikprøvekontrol

Miljømærkning Danmark foretager hvert år stikprøvekontrol blandt de virksomheder, vi allerede har givet licens til Svanemærket eller EU-Blomsten. Stikprøvekontrollen bliver derfor også kaldt for efterkontrol.

Vi foretager altid en grundig udvælgelse af stikprøver for at sikre, at alle virksomheder bliver kontrolleret mindst én gang inden for den periode, deres licens gælder. 


Miljømærkning Danmark kan foretage flere former for efterkontrol:
  • Vi aflægger et fornyet kontrolbesøg på virksomheden.
  • Vi gennemgår produktionsspecifikationer tilsendt fra virksomheden.
  • Vi gennemgår opgørelser, som vi får tilsendt fra virksomheden - f.eks. for dens ressourceforbrug.
  • Vi gennemgår på ny virksomhedens rutiner for produktion og kvalitetssikring.
  • Vi indkøber miljømærkede produkter, som vi tester, f.eks. for indhold af forbudte stoffer.

Markedsovervågning: Systematisk kontrol af brug af miljømærkerne

Miljømærkning Danmark foretager også en systematisk overvågning af, hvordan Svanemærket og EU-Blomsten bliver brugt på hjemmesider, i reklamematerialer og i andre marketingmaterialer. Denne kontrol kaldes derfor for markedsovervågning.

Vi kontrollerer både licenshavernes og forhandlernes brug af mærkerne. Nogle år sætter vi fx fokus på en bestemt branche, mens vi andre år sætter fokus på uretmæssig brug af miljømærkerne for at sikre, at virksomheder uden licens ikke bruger mærkerne i deres markedsføring. 

Specifik kontrol: Opfølgning på henvendelser fra offentligheden

Miljømærkning Danmark får af og til henvendelser fra virksomheder eller privatpersoner, som har mistanke om misbrug af miljømærkerne. Fx hvis der er konstateret parfumeduft i et miljømærket produkt, hvor kriterierne forbyder parfume, eller hvis et produkt ikke er at finde i produktoversigten på www.ecolabel.dk.

Den slags henvendelser tager vi meget alvorligt, og vi følger altid op på hver enkelt henvendelse, som vi får.