Vi er kvalitets- og miljøcertificerede

Certificering  Dansk Standard, som Miljømærkning Danmark er en del af, er kvalitetscertificeret efter DS/EN ISO 9001:2000 og miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001:2004 af Norske Nemko Certification Service.

Kvalitets- og miljøcertificeret

Kvalitet

I vores kvalitetsstyringssystem er kundetilfredshed et vigtigt forretningskriterie. Vi har identificeret en række kerneprocesser på tværs af organisationen, hvor det er kunderne og vores ydelser, der er det styrende princip. Hertil kommer en række støtteprocesser som personaleudvikling, økonomi og IT.

Systemet er decentraliseret så vidt muligt, så det er de direkte berørte medarbejdere, der er ansvarlige for at holde systemet ved lige.

Miljø og arbejdsmiljø

Vi ønsker at være en miljøvenlig virksomhed både i forhold til vores drift og i forhold til vores ydelser. Vores miljøledelsessystem sikrer, at vi planlægger og løbende implementerer forbedringer af vores indsats. Vi stiller i stigende omfang krav om miljøvenlige produkter i vores indkøb – herunder at vi så vidt muligt foretrækker miljømærkede produkter.

Hertil kommer vores ydelser omkring udvikling af miljømærkekriterier, tildeling af miljømærkelicenser og miljøcertificering af virksomheder, der alt sammen er med til at understøtte en miljøvenlig og bæredygtig udvikling.

Vi lægger stor vægt på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og gennemfører årlige arbejdspladsvurderinger.

Du kan læse mere om vores kvalitets- og miljøcertificering på Dansk Standards hjemmeside om Vores certificeringer.