Organisation

Administrationen af Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark ledes af Miljømærkning Danmark og et Miljømærkenævn.

Miljømærkning Danmarks hovedopgaver er at:

  • behandle ansøgninger om EU-Blomsten og Svanemærket, registrere importører af produkter med svanemærket, opkræve gebyrer mv.
  • kontrollere at licens- og registreringshavere opfylder gældende kriterier.
  • overvåge og reagere overfor ulovlig anvendelse af EU-Blomsten og Svanemærket.
  • fungere som sekretariat for Miljømærkenævnet og gennemføre nævnets beslutninger.
  • hjælpe Miljømærkenævnet ved forhandling om og vedtagelse af kriteriedokumenter for det nordiske miljømærke.
  • lede eller deltage i arbejdet med udvikling og revision af kriterier i europæisk og nordisk regi.
  • foranstalte høring af interessenter og uafhængige eksperter som led i udviklingen af kriterier.
  • markedsføre og informere om EU-Blomsten og Svanemærket.
  • gennemføre informationskampagner.

Miljømærkning Danmark er etableret som et selvstændigt aktivitetsområde hos Dansk Standard.