Miljømærkenævnet

Miljømærkenævnet er nedsat af miljøministeren på baggrund af indstillinger fra en række organisationer. De repræsenterer handels-, industri-, miljø- og forbrugerinteresser.

Organisation 

Medlem 

E-mail

Formand

Anna Lise Mortensen Grandjean

almg@me.com

Coop

Signe Frese

signe.frese@coop.dk

Dansk Erhverv

Marie Josephine Mustelin

majm@danskerhverv.dk

DI - Dansk Industri

Louise Bünemann lobu@di.dk

Forbrugerrådet

Claus Jørgensen

cj@fbr.dk

FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Keld Høgh (CO Industri)

keh@co-industri.dk

Sikkerhedsstyrelsen

Lone Brose

lbr@sik.dk

Miljøministeriet

Søren Mørch Andersen

san@mfvm.dk

SKI, Staten og Kommunernes Indkøbsservice

 Michael Terkelsen

mit@ski.dk

Danmarks Naturfredningsforening
 Mette Hoffgaard Ranfelt mette@dn.dk