Miljømærkenævnet

Miljømærkenævnet er nedsat af miljøministeren på baggrund af indstillinger fra en række organisationer. De repræsenterer handels-, industri-, miljø- og forbrugerinteresser.

Organisation 

Medlem 

E-mail

Formand

Søren Kjærsgaard

skr@spks.dk

Coop

Signe Frese

signe.frese@coop.dk

Dansk Erhverv

Jakob Lamm Zeuthen

jlz@danskerhverv.dk

DI - Dansk Industri

Trine Ringkjær

trri@di.dk

Forbrugerrådet

Claus Jørgensen

cj@fbr.dk

FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Keld Høgh (CO Industri)

keh@co-industri.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Susanne Aamand

saa@kfst.dk

Miljøministeriet

Søren Mørch Andersen

san@mfvm.dk

SKI, Staten og Kommunernes Indkøbsservice

 Michael Terkelsen

mit@ski.dk

Danmarks Naturfredningsforening
 Mette Hoffgaard Ranfelt  mette@dn.dk