Miljømærkenævnet

Miljømærkenævnet er nedsat af miljøministeren på baggrund af indstillinger fra en række organisationer. De repræsenterer handels-, industri-, miljø- og forbrugerinteresser.

Organisation  Medlem  E-mail
Formand Søren Kjærsgaard skr@spks.dk
Danmarks Naturfredningsforening Sine Beuse Fauerby sbf@dn.dk

Dansk Erhverv

Jakob Lamm Zeuthen jlz@danskerhverv.dk
DI - Dansk Industri Tina Sternest ti@di.dk
Forbrugerrådet Claus Jørgensen cj@fbr.dk
LO Keld Høgh (CO Industri) keh@co-industri.dk
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tanja Højrup tht@kfst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet Søren Mørch Andersen san@mfvm.dk