Om Miljømærkning Danmark

Miljømærkning Danmark varetager den daglige administration af miljømærkerne Blomsten og Svanen i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Miljømærkning Danmark er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

Formålet med miljømærkning er at bidrage til en mindre miljøbelastende produktion og forbrug. Dette skal ske ved at udvikle kriterier for mere miljøvenlige varer og tjenester og ved at vejlede forbrugerne (såvel private som professionelle). Opgaven er at stimulere til en miljøtilpasset produktudvikling og udnytte markedskræfterne til at opnå miljøgevinster. Miljømærkning skal ses som et supplement til  andre miljø- og forbrugerpolitiske styremidler.

Miljømærkning Danmark har ca. 30 medarbejdere. Vi er finansieret af staten, men ca. 50% af omkostningerne dækkes af de gebyrer, som virksomheder med licens betaler.

Kriterier

Sammen med tilsvarende enheder i hhv. Norden og EU udvikler vi løbende kriterier for nye produktområder samtidig med at de eksisterende kriterier evalueres og jævnligt skærpes.

Miljøstyrelsen

I Danmark ledes arbejdet med Blomsten af Miljøstyrelsen i samarbejde med det danske Miljømærkenævn. Her sidder repræsentanter for handels-, industri-, forbruger- og miljøorganisationer, samt myndigheder. Den daglige administration varetages af Miljømærkning Danmark. Miljømærkenævnet leder det danske arbejde med Svanen.

Miljømærkning Danmarks hovedopgaver er at udvikle kriterier for forskellige produktområder og at behandle ansøgninger om licens fra virksomheder. En anden vigtig opgave er at fremme Blomsten og Svanen generelt, bla. via rådgivning om markedsføring.