Elektriske produkter

Efterhånden som vi går over til flere og flere elektriske og elektroniske produkter, kræver denne branche større og større mængder råvarer, hvilket samtidigt betyder, at der kommer store mængder elektrisk og elektronisk affald hvert år, når gamle apparater byttes ud med nye. Både Blomsten og Svanen er optagede af, at produkterne skal indeholde mindst muligt af miljøskadelige tungmetaller og kemikalier, og at produkterne bruger mindst muligt energi.