Husholdning og lys

Papirproduktion forbruger store mængder træ og kræver meget energi til produktionsprocesserne. Blomst- og Svanemærket stiller krav til skovbrug, udslip og energiforbrug og til håndtering af affald fra produktionen.