Investeringsfonde

Skærm med svanemærket aktiefond

Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav, der regulerer de forskellige måder, som en fond kan påvirke virksomheder på. Det vil blandt andet sige gennem fravalg og tilvalg af virksomheder samt åbenhed om fondens investeringer. Kravene betyder bl.a., at mindst halvdelen af fondens portefølje skal være investeringer i virksomheder, der har fået en god bedømmelse i en bæredygtighedsanalyse. Samtidig må fonden ikke investere i visse brancher og virksomheder, der er særlig problematiske. Fx skal fonden udelukke virksomheder, der ikke følger internationale normer og konventioner, bl.a. ift. menneskerettigheder, grov korruption og grove miljøovertrædelser. Forvalteren af en svanemærket fond skal hvert kvartal publicere en rapport over, hvilke aktier og obligationer fonden investerer i – og mindst en gang årligt publicere en oversigt over fondens bæredygtighedsaktiviteter. Vær opmærksom på, at Svanemærkning af en fond ikke er nogen garanti for fondens afkast eller for, hvor risikofyldt placeringen er.