Sæbe og hårpleje

Produktbillede

Sæbe og hårplejeprodukter er i direkte kontakt med huden og derfor er indholdet af kemikalier, som kan give anledning til allergi eller evt. andre skadelige effekter, enten forbudt eller begrænset. Således må der - ud over et meget begrænset indhold af parfume - ikke tilsættes kendte allergifremkaldende stoffer. Sæber til babyer og børn skal dog være helt fri for parfume. Stoffer som findes på EU's liste over muligt hormonforstyrrende stoffer, herunder parabener, må heller ikke indgå. Mærkerne stiller strenge krav til kemikaliernes nedbrydelighed, giftighed og om de kan ophobes i vandmiljøet. Ud over krav til miljø og sundhed stilles også krav, som reducerer forbruget af emballage og som sikrer produktets kvalitet.