Medicinsk engangsudstyr

Miljømærket medicinsk væske udstyr til sundhedsektoren

Pt. har Svanen udviklet produktkrav for dialyseposer, og det betyder bl.a at de ikke indeholder PVC-plast og heller ikke ftalater – der er stoffer, som ofte bliver brugt til at gøre plasten blød og let at håndtere, men som er miljø- og sundhedsskadelige. Svanen har forbud mod stoffer, som har en dokumenteret eller formodet virkning på hormonbalancen. Forbuddet gælder også kendte kræftfremkaldende og mutagene stoffer og stoffer, der er skadelige for forplantningsevnen. Kendte allergifremkaldende stoffer er heller ikke tilladt. Medicinsk engangsudstyr bliver som regel destrueret ved forbrænding. Svanemærkede dialyseposer kan brændes, uden at der dannes skadelige gasser.