Berendsen – Markant reduceret ressourceforbrug

Berendsen, der tilbyder leje, vask og levering af tekstiler til erhvervslivet og private, har arbejdet med at mindske miljøpåvirkningen i en lang årrække. Med Svanemærket har firmaet fået et redskab til kontinuerligt at forbedre forretningen – og ikke mindst et stærkt konkurrenceparameter.

Berendsen Case

Forbruget i fokus siden 90’erne

Berendsen er en dansk virksomhed, der allerede i 90’erne begyndte at sætte fokus på forbruget af vand, elektricitet, kemikalier samt olie og gas. 

”Det har fra starten været en blanding af både god forretning og samfundsansvar”, forklarer Louise Elver, der er Berendsens CSR-chef. 

Berendsen, der i dag er ejet af den internationale koncern, Elis, leverer renvasket tøj, måtter og linned samt hygiejneløsninger til hundredvis af danske offentlige og private virksomheder. Kunderne lejer tekstilerne af Berendsen, der til gengæld står for den løbende indsamling, vask og levering. 

”Vi har 18 vaskerier i Danmark, der vasker mange tons tekstil dagligt, så måden vi behandler tekstilet på, har selvfølgelig stor betydning for vores miljøpåvirkning”, siger Louise Elver.

Stor gavn af langvarig ekspertise

Berendsens store fokus på bl.a. at mindske ressourceforbruget gjorde det i 2008 muligt, for firmaet at opnå sit første svanemærkede vaskeri. Og med en fokuseret indsats var alle Berendsens vaskerier i 2010 svanemærkede. 

Svanemærkets krav er ikke statiske; de bliver løbende strammet på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet – og er på den måde med til at skabe en bæredygtig udvikling. Derfor stoppede Berendsens arbejde med at nedbringe ressourceforbruget heller ikke efter den første certificering af vaskerierne:

”Vi har i Berendsen tre uddannede vaskemestre. Vaskemestrene er kendetegnet ved at kunne se på hele vaskecyklussen og finde muligheder for forbedringer”, forklarer Henrik Larsen, der er afdelingschef i Berendsen. 

Med vaskemestrenes ekspertise begyndte virksomheden i 2012 at se systematisk på alt. Lige fra den tid og temperatur, som forskellige tekstiler skulle vaskes ved, til de anvendte kemikalier og ikke mindst fyldningsgrader – altså hvor meget tekstil, der kan være i de forskellige maskiner, før vaskeeffekten bliver påvirket.

De mange gevinster ved optimal vask

Berendsens resultater af først at arbejde målrettet på at få Svanemærket og dernæst arbejde fokuseret med ressourceforbruget for at kunne fastholde certificeringen har været markante. Hver måned måler virksomheden deres forbrugstal per kilo vaskede tekstiler på alle vaskerierne for at dokumentere, at de hele tiden forbedrer sig – ligesom hver maskines forbrug af vaskemidler beregnes og doseres præcist ud fra den enkelte vasks behov. 

Fra 2008 til 2018 er vandforbruget pr. kilo vasket tekstil faldt med en tredjedel, gasforbruget med en fjerdedel, mens både kemikalie- og elektricitetsforbruget også faldt med henholdsvis over 15 % og 10 %. 

”Vi var den første danske virksomhed i branchen, som fik et svanemærket industrivaskeri – og vi bruger Svanemærket som et stærkt redskab til at sikre, at miljøhensyn gennemsyrer hele virksomheden, og at vi hele tiden forbedrer os. Her taler udviklingen i vores ressourceforbrug sit eget tydelige sprog”, forklarer Louise Elver. 

Hvor effektivt Berendsen har optimeret vaskeprocessen, kan ses af en undersøgelse fra 2016, der sammenlignede industriel vask med hjemmevask. Her bruger hjemmevask mere end dobbelt så meget vand, mens udledningen af kvælstof ved en hjemmevask er over ti gange så højt som den industrielle vask. Kvælstof er problematisk i vandmiljøet, da det kan medføre iltsvind.

Berendsen Vaskebur

Cirkulær forretningsmodel

Svanemærket stiller krav til selve tekstilvasken, men også til hele tekstilservice-virksomheden, inkl. krav til transport og de tekstiler, virksomheden ejer. Tekstilservice omfatter nemlig også udlejning af tekstiler, som er et miljøvenligt alternativ til at eje tekstiler eller anvende engangsartikler – og er med til at fremme cirkulære forretningsmodeller:

”På mange måder kunne vi ikke have en mere bæredygtig forretningsmodel. Det er langt mere effektivt for et hotel eller en kommune at leje tekstil af os, end hvis de ejede det selv. Og vores ekspertise gør, at vi kan vaske det renere og sørge for, at tekstilet holder længere. ”, siger CSR-chef, Louise Elver. 

Hun understreger også, at Svanemærket blandt Berendsens både offentlige og private kunder efterhånden er blevet et ”must”, og virksomheden fortsætter også arbejdet med sin miljøpåvirkning. 

”Vi har en ambition om at have 100 % bæredygtige tekstiler i 2030, så tekstiler, der ikke længere lever op til vores kvalitetskrav, eksempelvis kan genanvendes til støjisolering i bygninger”, siger hun. Virksomheden arbejder også på at bruge såkaldt sekundavand (vand, der ikke er drikkevand) til vaskeprocessen.

FAKTA
 • Berendsen er ejet af den internationale koncern, Elis SA. 
 • Berendsens har fra 2008 til 2018 reduceret ressourceforbruget pr. kilo vaskede tekstiler:
 • Vand 33,25 % 
 • Gas 26,55 % 
 • Kemikalier 15,60 % 
 • Elektricitet 10,47 %0

En svanemærket tekstilservice:
 • Er energieffektiv og har en lav klimapåvirkning. 
 • Har begrænset vandforbrug og sparer på jordens ressourcer.
 • Bruger kemikalier, der opfylder skrappe miljø- og sundhedskrav.
 • Reducerer transportens miljøpåvirkning; bl.a. ved at uddanne chauffører i miljørigtig kørsel. 
 • Køber mindst 85 % tekstiler, der enten er miljømærket eller opfylder Oeko-Tex Standard 100.