Energizer batterier: Svanemærket viser vejen i amerikansk koncern

I 2015 blev batteriproducenten Energizer certificeret med Svanemærket. Inden da var miljø og bæredygtighed ellers ikke noget, der blev tillagt stor vægt i den amerikanske organisation.

Close-up af svanemærkede engangsbatterier

Når det alligevel endte med, at virksomheden gik efter og opnåede certificeringen, skyldtes det udelukkende en massiv efterspørgsel fra business to business-segmentet på det nordiske marked. 

Manglen på det nordiske miljømærke var simpelthen en forretningsmæssig akilleshæl. Energizer kunne ikke komme i betragtning til bl.a. offentlige udbud, når deres produkter ikke var certificeret med enten Svanemærket eller et lignende type 1-miljømærke.  

Det fik Energizer til at handle, og for at opnå certificeringen satte virksomheden ind på en lang række områder for at mindske det miljømæssige aftryk fra sine produkter. 
Der bliver fx ikke længere brugt PVC i nogle af dem, og det har mindsket miljøbelastningen i forbindelse med affaldshåndteringen af Energizers batterier. 

Afsmittende effekt

Arbejdet med det nordiske Svanemærke har også haft en afsmittende effekt på en række andre af Energizers produkter. For eksempel er PVC blevet udskiftet med metal i lygter, hvilket har betydet, at levetiden er forlænget med 10 til 20 år. 

Derudover har virksomheden været tvunget til at arbejde målrettet med at dokumentere, hvordan råmaterialer til produktionen af batterier bliver udvundet, ligesom den skal sørge for, at der er mindst 80 % recirkuleret materiale i emballagen. 

Svanemærket pusher den europæiske lovgivning til at stramme miljøkravene hurtigere” - Hanna Osterlund, Marketing Manager, Nordic, Energizer

Udover de konkrete og målbare resultater har arbejdet med Svanemærket også affødt en kulturændring indadtil i virksomheden. Hvor bæredygtighed før var en omkostningstung nice to have-faktor, bliver den nu opfattet som et afgørende parameter i Energizer. 

Norden viste vejen

Da den amerikanske virksomhed i 2021 for første gang beskrev og systematiserede en egentlig ESG-indsats på koncernniveau, kunne der trækkes på de erfaringer, som arbejdet med Svanemærket havde givet. 

Flere produktionsprocesser og leverancekæder var allerede blevet tilpasset Svanemærkets krav. Bl.a. kunne arbejdet med miljøledelse implementeres baseret på de erfaringer, man havde gjort sig i den nordiske del af organisationen.

Det var hårdt at opnå Svanemærket, men det var det hele værd” - Hanna Osterlund, Marketing Manager, Nordic, Energizer

Bæredygtighed er blevet et strategisk uomgængeligt indsatsområde i den verdensomspændende amerikanske koncern, og den viden, som Energizer har opnået gennem arbejdet med Svanemærket, bidrager nu til en mere bæredygtig profil på tværs af kontinenter. 

Casen er udarbejdet på baggrund af interview med Hanna Osterlund, Marketing Manager, Nordic, Energizer.  Casen er godkendt af Hanna Osterlund.

Svanemærkets krav til engangsbatterier omfatter bl.a.:

  • Grænseværdier for brug af tungmetaller i batterier
  • Forbud mod brug af PVC i batterier og emballage
  • Virksomheden har en CSR-politik for at undgå brug af knappe ressourcer og konfliktmineraler (mineraler fra lande med konflikter). 
  • Test af batteriets levetid, holdbarhed, sikkerhed og kvalitet