Morsø - Svanen er en løftestang

Morsø har over hundrede års erfaring med at producere brændeovne, men det får ikke virksomheden til at hvile på laurbærrene. Morsø udvikler og forsker i metoder til at gøre både brændeovnenes forbrænding og produktion endnu mere miljøvenlig. Derfor er det nærmest en selvfølge for Morsø at have svanemærket de fleste af sine produkter.

Brænde, kan blive brændt af i svanemærket brændeovne fra Morsø
Ændret funktion krævede ændret strategi

Siden Morsø begyndte at producere brændeovne i begyndelsen af det forrige århundrede, har brændeovnens rolle ændret sig. Fra at være en nødvendig opvarmningskilde til at være et livsstilsgode, der supplerer den primære varmekilde og bidrager med hygge. 

Og i takt med udviklingen er miljøkravene til brændeovnene fulgt med – både i EU, men også på store markeder som USA, Canada og Norge. 

Derfor valgte Morsø tidligt en strategi med løbende at udvikle brændeovne, der levede op til de allerhøjeste miljøkrav. 

”Svanemærket er en løftestang på internationale markeder. Det gør indtryk i USA og Canada, når vi fortæller om Svanemærket, fordi de ved, at vi i Skandinavien står for strenge miljøkrav.”
Karsten Aagaard, teknisk chef, Morsø 

På forkant med lovens krav til udslip af partikler

For at forbedre luftkvaliteten i Danmark har der siden 2008 været stillet lovkrav om, hvor mange partikler nye brændeovne må udlede. Disse krav er løbende blevet strammet og vil fra midten af 2017 være 4 gram partikler pr. kg træ. For at kunne smykke sig med Svanemærket skal brændeovne dog leve op til endnu strengere udledningskrav. Således må svanemærkede brændeovne fra midten af 2017 kun udlede 2 gram partikler pr. kg træ. 

”Svanemærket har været medvirkende til, at vi har kunnet være på forkant på en række vigtige markeder”, siger Karsten Aagaard.  
Morsø har løbende levet op til Svanemærkets krav takket være et kontinuerligt udviklingsarbejde omkring ovnenes forbrænding, så styringen af lufttilførslen er blevet smartere og mere automatisk.

Brænde, kan blive brændt af i svanemærket brændeovne fra Morsø

Markant reduceret VOC-udledning

En anden udfordring har været at nedbringe mængden af såkaldt flygtige organiske forbindelser (VOC), der bruges i den maling, som brændeovne behandles med – et område som Svanen også stiller krav til. De organiske forbindelser har alle den egenskab, at de kan opløse fedt, og derfor kan de skade kroppen på forskellige måder: 

”Udfordringen var at finde maling, der kunne tåle de høje temperaturer, samtidig med at det beskytter jernet. Vi samarbejdede med malingproducenter, der skulle udvikle maling med mindre fortynder. Vi har også bygget male-kabinerne om, fordi hele hærdningsprocessen er anderledes nu”, siger han.  

Gennem samarbejdet med malingsproducenterne formåede Morsø at nedbringe mængden af VOC i malingen til 50 procent. Til sammenligning indeholder traditionelle malinger til brændeovne 72 procent VOC.  Ud over at den nye maling udleder mindre VOC til luften, har den også gavnet arbejdsmiljøet på Morsøs fabrik. 

Fakta
  • Morsø har reduceret VOC-udledningen med 2/3 (fra 10.080 kg VOC/år til 3.736 kg/år) ved at investere 1,5 millioner kroner i at udvikle en ny maleproces.
  • Morsø deltager i et forskningsprojekt i Norge, der skal se på nye konstruktioner af brændkammeret med henblik på en endnu renere forbrænding.