Nordisk Microfiber og Rengøringsservice Danmark

Den nye udbudslov har sat fart i efterspørgslen på svanemærkede produkter og serviceydelser. Nordisk Microfiber og Rengøringsservice Danmark satser begge hårdt på Svanemærket, hvilket har ført til et værdiskabende samarbejde.

Nordisk Microfiber og Rengøringsservice Danmark satser på svanemærket

Det har aldrig været så nemt at købe grønt og bæredygtigt ind, som med den nye udbudslov i hænderne. Til glæde for både den offentlige og den private sektor. Med den nye udbudslov kan beslutningstagere bruge miljømærkerne til nemt at sikre sig et produkt af høj kvalitet med mindst muligt aftryk på miljøet. Derved kan både indkøbere og brugere være sikre på at få kvalitetsprodukter, som lever op til skrappe miljøkrav. Før et produkt må bære Svanemærket eller EU-Blomsten, er der en omfattende certificeringsproces. Her sikrer dokumentation og kontrol, at alle krav er opfyldt. Derudover bliver kravene til miljømærkede produkter regelmæssigt evalueret og skærpet på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet.

Efterspørgsel på svanemærkede produkter

Nordisk Microfiber (NMF) er en niche virksomhed, som producerer, udvikler og sælger rengøringsrekvisitter til det professionelle marked. Hos NFM har de valgt at ansøge om svanemærkning af deres top-produkter, som nu er godkendt efter dokumentation af, at de lever op til Svanens skrappe krav.

”Vi oplever en generelt stigende efterspørgsel i markedet på vore svanemærkede produkter. Ikke mindst fra den offentlige sektor via udbud, hvor vi allerede har set Svanen listet som et mindstekrav i udbudsmaterialet. Kommunerne og det private marked har mere og mere fokus på grønne indkøb og vælger derfor Svanemærket,” siger Rune Sejten, indehaver af NMF, som hilser den nye udbudslov hjertelig velkommen.

Kvalitetsstempling

Den grønne omstilling som finder sted i branchen passer perfekt ind i virksomhedens miljøfokus. ”Vi valgte sidste år, efter den nye lovgivning var vedtaget, at starte processen med at få miljømærket vores microfiberprodukter, som et led i den efterspørgsel vi oplever og for at differentiere vores produkter fra ikke svanemærkede produkter. Vi har allerede svanmærkede microfiberklude, men nu kan vi også tilbyde et komplet sortiment af svanemærkede microfibermopper. Dette er en kvalitetsstempling af vores miljøvenlige rengøringsrekvisitter, som allerede er blevet taget rigtig godt imod ude i markedet,” fortæller Rune Sejten.

Glæde hos Miljømærkning Danmark

Hos Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for miljømærkerne Svanemærket og EU-Blomsten, glæder de sig over, at de nye muligheder i udbudsloven for at stille krav om miljømærker allerede har haft positiv effekt i markedet. ”Mange kommuner har en strategi for grønne indkøb og vil gerne bidrage til at gøre en positiv forskel for miljøet gennem indkøbsbudgetterne. Med den nye udbudslov er det blevet langt lettere at føre de grønne visioner ud i livet og det er dejligt, at de nye regler allerede er bragt i spil og der stilles krav om miljømærker i udbud fra det offentlige. Kommunerne har stramme budgetter, som skal overholdes, men heldigvis kommer der mere og mere fokus på totaløkonomien frem for blot produkternes anskaffelsespris – og her klarer de svanemærkede mikrofiberklude og -mopper sig godt på grund af de høje kvalitetskrav, der er i Svanen og fordi der spares vand og rengøringsmidler, ” siger Rikke Dreyer, som er ansvarlig for offentlige indkøb i Miljømærkning Danmark.

Værdiskabelse – også for servicevirksomheden

Anvendelse af svanemærkede produkter samt licens til at udbyde svanemærket rengøring, er også noget, som Rengøringsservice Danmark benytter sig af. I januar 2016 fusionerede Rengøringsfirmaet Sort til Hvidt og Rengøringsservice Danmark til én virksomhed. I den forbindelse har ledelsen, både før og efter fusionen, fokuseret på at skabe én servicevirksomhed, som er en seriøs og ikke mindst miljøbevidst servicepartner for sine kunder. Med over 100 medarbejdere og mere end 35 års erfaring i branchen, har man valgt at skabe en grøn profil for virksomheden.

En konkurrenceparameter

Ét af tiltagene i 2016 har været,  som én af få rengøringsvirksomheder i Danmark, at opnå licens fra Miljømærkning Danmark, til at udbyde svanemærket rengøring. ”Vi ser dette som et kvalitetsstempel af vores virksomhed på en lang række punkter, som er med til at understøtte den seriøse virksomhed, som vi er. Flere og flere kunder forventer efterhånden, at man som rengøringsvirksomhed kan tilbyde en miljøvenlig profil, og derfor ser vi også dette som et klart konkurrenceparameter i en tilbudsproces,” siger Maria Blomkvist fra Rengøringsservice Danmark.

Fælles visioner

Et andet parameter er virksomhedens indkøb af materialer, som anvendes i forbindelse med udførelsen af rengøringsopgaver. En stor del af disse er svanemærkede. ”Vi har bl.a. valgt svanemærkede microfibermopper samt en microfiberklud fra NMF,” oplyser Maria Blomkvist. ”Microfiberkluden, som anvendes ved rengøring af glas, sparer os for brugen af glasrens, og vi kan dermed nøjes med kluden samt en smule vand. Et svanemærket produkt er måske lidt dyrere end gennemsnittet af produkter, men da vi sparer på kemien, og holdbarheden af materialerne er længere, er den totale omkostning mindre end ved brug af ikke-svanemærkede produkter. Derfor er vi er glade for at have gode samarbejdspartnere, som har de samme visioner med fokus på miljøet, og en af dem er Nordisk Microfiber,” lyder det afslutningsvist fra Maria Blomkvist og hendes kollega Hanne Iversen fra Rengøringsservice Danmark.

Artiklen har været bragt i Rent i Danmark nr. 4, september 2016