Svanemærket gjorde os klogere på vores forbrug

Bæredygtighed har længe stået højt på dagsordenen hos Regionshospitalet Randers. I 2020 fik hospitalet som det første i Norden certificeret hospitalsrengøringen med Svanemærket. Certificeringen har blandt andet medført, at hospitalet har reduceret forbruget af rengøringsmidler og plastikposer markant.

Case: Svanemærket rengøring - Regionshospitalet Randers

I 2018 begyndte Region Midtjylland for alvor at prioritere bæredygtighed højt, hvilket i første omgang resulterede i en politik for miljømærkede indkøb i 2019. Den 1. juli 2020 fik Regionshospitalet Randers som det første hospital i Norden certificeret hospitalsrengøringen i deres serviceafdeling med Svanemærket. Certificeringen er ifølge faglig leder for Center for Bæredygtige Hospitaler Maria Gaden et resultat af Region Midtjyllands fokus på klima, miljø og ressourcer.

”Vi ved, at hospitaler sætter store klimaaftryk, og tilbage i 2017 fandt vi ud af, at det var vores interne forbrug på hospitalet, der satte det største aftryk. Derfor gav det mening at starte med at kigge nærmere på, hvordan vi kunne reducere vores forbrug generelt, og vi startede i rengøringsafdelingen”, fortæller Maria Gaden.

Maria Gaden arbejdede på daværende tidspunkt som jordemoder, men fik opbakning af hospitalets HovedMEDudvalg til at undersøge, hvordan hospitalet kunne gå forrest med svanemærket rengøring.

”Vi valgte at gå efter Svanemærket, fordi vi oplevede stor tillid til de officielle miljømærker, og vi vidste, at mange af vores medarbejdere i forvejen kendte Svanemærket. Det havde stor betydning i forhold til den videre proces med god opbakning og tillid til mærket, og det blev startskuddet til, at vi kiggede nærmere på at svanemærke vores rengøringsafdeling, som netop er et område med stor betydning for hele hospitalet”.

Mærkbare resultater

Med certificeringen af hospitalets rengøring har Regionshospitalet Randers opnået flere mærkbare resultater.

”Vi har skærpet vores fokus på, hvilke rengøringsmidler vi bruger. Det har betydet, at vi er gået fra, at 50 til 60 % af vores rengøringsmidler var miljømærkede, til at 100 % nu er miljømærkede”, siger Maria Gaden.

Det skærpede fokus på at gå efter miljømærket bredte sig. Regionshospitalet Randers gik nemlig skridtet videre og undersøgte i samarbejde med underleverandøren midtVask muligheden for også at certificere hospitalets tekstilvask.

”Til dagligt har vi store mængder af linned og tøj, som vi sender til vask hos midtVask. Vi spurgte derfor, om de kunne have interesse i også at blive svanemærkede, og det resulterede i, at midtVask i 2019 var den første enhed i Region Midtjylland, der blev certificeret med Svanemærket”, siger Maria Gaden og tilføjer:

”Det har haft stor betydning, at vi har valgt at gå hele vejen med Svanemærket og ikke kun gå efter certificerede rengøringsmidler. Vi er blevet meget klogere på vores eget forbrug og er blevet bevidste om, hvor stor en forskel hver enkelt medarbejder kan bidrage med, da selv små træk har betydning i det samlede arbejde med bæredygtighed”.

Case: Svanemærket rengøring - Regionshospitalet Randers

Små bidrag med stor effekt

Regionshospitalet Randers’ arbejde med at opnå Svanemærket på deres rengøringsservice har reduceret forbruget af både rengøringsmidler og plastikposer.

”Svanemærket stiller blandt andet krav om at minimere forbruget af kemikalier, og det har i vores tilfælde medført, at vi har reduceret vores forbrug af rengøringsmidler med 14,5 %, hvilket svarer til 379 liter om året”, siger Maria Gaden.

Hospitalet har også haft succes med at reducere antallet af affaldsspande samt vælge mindre poser, hvilket har betydet en markant reduktion i forbruget af plastikposer.

”Vores projekt med at reducere antallet af affaldsspande er igen et udtryk for, at et lille tiltag kan bidrage til noget større. Vi er gået fra at forbruge knap en million skraldeposer om året til nu kun 766.000 og har samtidig besluttet, at poserne ikke skal skiftes, hvis der kun er minimalt affald i, med mindre hygiejnehensyn kræver det”, fortæller Maria Gaden.

God besparelse for miljøet og økonomien

Det øgede fokus på affaldsspande og -poser betød, at Serviceafdelingen fra maj 2019 til januar 2020 reducerede forbruget af plastikposer med 16,3 %.

”Det svarer til, at afdelingen på blot ni måneder sparede 2,4 ton plastik, og det giver samlet en rigtig god besparelse for både miljøet og økonomien. Men det gavner også arbejdsmiljø og effektivitet, for hver gang en medarbejder ikke skal tømme en skraldespand, sparer man jo også både tid og buk”, siger Maria Gaden og tilføjer:

”De besparelser, vi har opnået gennem reduceret forbrug af rengøringsmidler og affaldsposer, har kunnet dække vores udgifter til at blive certificerede med Svanemærket, og det har naturligvis stor betydning for os, når vi er et offentligt sygehus”.

Større bevidsthed hos den enkelte

Det reducerede forbrug af rengøringsmidler og plastikposer gavner ikke kun miljøet, men har også en positivt afsmittende effekt hos de fleste medarbejdere, og det glæder Charlotte Vejen, som er udviklings- og rengøringskonsulent i Serviceafdelingen.

”Det er selvfølgelig en proces, hvor den enkelte medarbejder skal lære, hvad det vil sige at være i en svanemærket rengøringsafdeling, og hvordan vi for eksempel skal dosere rengøringsmidlerne korrekt. Det tager altid tid at tilpasse sig nye forhold, men jeg oplever alligevel, at mange af vores medarbejdere begynder at brænde mere for bæredygtighed og begynder at spørge meget nysgerrigt ind til, hvordan vi eksempelvis kan sortere vores plastik, og det er jo rigtig positivt”, lyder det fra Charlotte Veien.

Efter certificeringen er der foretaget kvalitetskontrol af hospitalets rengøring uden anmærkninger.

FAKTA
  • Serviceafdelingen har reduceret forbruget af rengøringsmidler med 14,5 % svarende til 379 liter på et år.
  • Serviceafdelingen har øget andelen af miljømærkede rengøringsmidler fra 50-60 % til 100 %.
  • Fra maj 2019 til januar 2020 reducerede Serviceafdelingen forbruget af plastikposer med 16,3 % svarende til 2,4 ton plastik.
EN SVANEMÆRKET RENGØRINGSSERVICE
  • bruger en høj andel af miljømærkede rengøringsmidler
  • minimerer forbruget af unødvendige kemikalier
  • minimerer miljøpåvirkningen fra transport
  • har medarbejdere, som er oplært inden for både miljø- og rengøringsmetoder
  • har et kvalitetssystem, der sikrer høj rengøringskvalitet.