Scandic - Svanen giver det rette fokus

Scandic har i mange år anvendt Svanemærket til at sikre sig en førende position inden for bæredygtig hoteldrift – og en konstant bæredygtig udvikling. Det har resulteret i nedsat miljøbelastning, lavere udgifter, stolte medarbejdere og et attraktivt valg for såvel forretningsrejsende som ferierejsende

case om hvordan scandic hotel bruger svanemærket
En konstant bæredygtig udvikling 

I 1993 besluttede Scandic sig for at blive en førende aktør inden for bæredygtighed og stille sig i spidsen for udviklingen i hotelbranchen. Allerede på det tidspunkt var det tydeligt for Scandic, at der ville blive behov for en systematiseret tilgang til miljøarbejdet for at kunne sikre en konstant bæredygtig udvikling. Derfor valgte Scandic at satse på Svanen, og i 1999 blev det første Svanemærkede hotel indviet i Norge.

Mindre miljøbelastning og lavere omkostninger

Scandic er markedsleder i Norden med 230 hoteller og 44.000 hotelværelser, i drift eller under udvikling, fordelt i 7 lande og en årlig omsætning på 12,2 milliarder SEK (2015). Da hele 86 % af hotellerne lever op til Svanens miljøkrav, bliver effekten i sidste ende enorm, når det handler om at mindske den samlede påvirkning af miljø og klima.  

”Svanen er et effektivt værktøj, der hjælper os med at arbejde med de rigtige miljøspørgsmål” 
Lena Bjurner, HR and Sustainability director hos Scandic Hotels Group

En gennemsnitlig gæst påvirker miljøet betydeligt mindre end for ca. 10 år  siden:

  • Hver gæst udleder 1,5 kilo mindre kuldioxid
  • Hver gæst bruger 35 liter mindre vand 
  • Hver gæst genererer 1 kg mindre affald Herudover bliver madaffald nu sorteret og sendt til kompostering eller biogasproduktion.

Svanemærket har ikke kun haft en meget positiv effekt på miljøet. Scandic har også sparet penge. For nogle år siden målte virksomheden sig frem til, at den i løbet af en tiårig periode havde sparet 175 millioner SEK alene på vand, el og affald. 

Fakta
  • 67 % af Scandics affald går til genanvendelse (2015)
  • 77 % af alle anvendte kemikalier er miljømærket. Scandic anvendte i alt 463 tons kemikalier (2015)
  • På 10 år sparede Scandic 175 millioner SEK alene på vand, el og affald


Helhedssyn på miljøarbejdet

Ud over arbejdet med de store spørgsmål som el, vand og affald arbejder hotellet også med en lang række andre miljøspørgsmål. At gøre rent med så få kemikalier som muligt gør indeklimaet sundere for både gæster og personale. Hotellets shampoo og bodyshampoo tilbydes i dispensere, og morgenmaden byder på mange økologiske madvarer.

Gæster opfylder miljømål

Mange af Scandics virksomhedskunder har fastsat miljømål for, at overnatninger på forretningsrejser skal ske på miljømærkede hoteller, så ved at bo på et svanemærket hotel, opfylder de egne miljømål. - Det gør det nemmere for os, at Svanemærket er et så velkendt mærke. Det gør det enklere for vores kunder at vælge de miljømæssigt bedste hoteller, siger Lena Bjurner, HR and Sustainability director hos Scandic Hotels Group.

Stolte medarbejdere

Ud fra en personalemæssig synsvinkel er det vigtigt at kunne stå ved sit varemærke. Alle 14.400 medarbejdere uddannes i bæredygtighed, og for Scandic er personalet den primære målgruppe for arbejdet med Svanen og også en måde for medarbejderne at føle sig stolte over deres arbejdsplads. Hvert år måler Scandic tilfredsheden blandt personalet, og undersøgelsen viser et højt medarbejderengagement, der fortsætter med at stige år efter år.