Case: Trykkeribranchen har omfavnet Svanemærket

I snart 25 år har trykkeribranchen og Svanemærket været i et tæt parløb, og i dag har 60 danske trykkerier opnået licens til Svanemærket.

Close-up af tryksag i trykkerimaskine

Det er en succes, der selvfølgelig har sat sine aftryk på den danske branche, men som faktisk også har smittet af på det internationale marked. 

De første licenser blev givet i branchen tilbage i 1998, umiddelbart efter at Danmark havde tilsluttet sig Svanemærket i 1997. 

Det var ikke helt nyt land for branchen, der i flere år havde arbejdet med miljøledelsessystemer, men med Svanemærket fik den et effektivt værktøj, der kunne sætte fart på udviklingen.  

Brancheforeningen GRAKOM har gennem alle årene tilskønnet og hjulpet deres medlemmerne i processen med at opnå Svanemærket, og det har betydet, at selv nogle af branchens mindste virksomheder er lykkedes med det. 

”Vi oplever, at stort set alle vores medlemmer har miljø på dagsordenen. Og for mange er Svanemærket blevet et målrettet styringsværktøj, som er tilpasset branchen og gavner miljøet”, fortæller Carsten Bøg, direktør for ESG og bæredygtig udvikling i GRAKOM. 

Stærkt fokus på livscyklus

Der er sket meget med Svanemærkets krav til trykkerier og tryksager siden 1998, for kriterierne bliver løbende strammet. 

I starten var der et stort fokus på miljø- og sundhedsskadelige stoffer og udledninger til vandmiljøet, og kravene er stadig ambitiøse. Men i de seneste stramninger er der i høj grad også kommet fokus på at reducere papirspild. 

Kravene er høje, men trykkerierne kan leve op til dem, hvis de udvikler deres design og produktionsstyring og tænker i helheder. For det er netop Svanemærkets livscyklustilgang, der er styrken i forhold til andre miljømærker i branchen, mener GRAKOM. 

De løbende stramninger gennem årene har på den måde betydet, at den enkelte virksomhed har kunnet styre efter Svanemærkets krav i deres miljøarbejde på en konkret, målbar og dokumenteret måde. 

”Vi oplever, at stort set alle vores medlemmer har miljø på dagsordenen. Og for mange er Svanemærket blevet et målrettet styringsværktøj, som er tilpasset branchen og gavner miljøet” - Carsten Bøg, Direktør for ESG & bæredygtig udvikling, GRAKOM.

Udenlandske producenter tilpasser sig

Svanemærkets indflydelse rækker også udover landets grænser.

I GRAKOM er man nemlig ikke i tvivl om, at Svanemærkets krav til trykkerier og tryksager ikke kun har medvirket til at sænke miljøbelastningen herhjemme og i resten af Norden, men også internationalt.

For den førerposition, som branchen har opnået i samarbejde med Svanemærket, har smittet af på nogle af de store, globale aktører inden for produktion og salg af produktkemikalier som lakker, lime og farver.

Med et attraktivt nordisk marked for øje har producenterne været motiveret til at tilpasse deres produktion til Svanemærkets skrappe krav, og den tilpasning betyder, at de nu også leverer mindre miljøbelastende produkter til lande også uden for Norden, selvom de internationale kunder ikke stiller tilsvarende miljøkrav.

En del af løsningen

I GRAKOM er der stor tilfredshed med samarbejdet med Miljømærkning Danmark om Svanemærket. 

GRAKOM har sin daglige gang på trykkerierne, og det gør organisationen i stand til at bygge bro mellem det praktiske i små og mellemstore virksomheder og Svanemærkets løbende stramning af krav. 

De mange års tætte parløb og samarbejde gør samtidig, at GRAKOM kan fungere som ambassadør og stå på mål for Svanemærket i dialogen med medlemmerne. 

”For os er det et privilegie at være så tæt på beslutningerne og være med til at præge udviklingen. Det sikrer, at vi kan rådgive vores medlemmer og sætte os i stand til bruge hinandens indsigter og kompetencer til gavn for alle – ikke mindst miljøet” - Carsten Bøg, Direktør for ESG & bæredygtig udvikling, GRAKOM

Casen er udarbejdet på baggrund af interview med Carsten Bøg, Direktør for ESG & bæredygtig udvikling, GRAKOM. Casen er godkendt af Carsten Bøg.

Svanemærkets krav til trykkerier og tryksager omfatter bl.a.:
  • Brug af ansvarligt produceret papir
  • Brug af trykmaterialer som tekstil, plast samt aluminiums- og kompositplader, som opfylder skrappe krav til kemikalier i overfladebehandlingen samt indhold af PVC
    Brug af 100 % miljømærket eller kontrolleret trykmateriale og forbud mod PVC i svanemærkede tryksager
  • Grænser for energiforbrug
  • Miljø- og sundhedsegenskaber ved kemikalier, som bruges i produktionen af tryksager samt på eksterne bogbinderier. Der er bl.a. strenge krav til brug af stoffer, som er kræftfremkaldende, reproduksionstoksiske eller kan skade arvemateriale samt forbud mod halogenerede organiske stoffer og fluorstoffer
  • Grænser for brug af kemikalier, som indeholder organiske opløsningsmidler
  • Dokumentation for at trykfarver, toner, lime og lakker ikke skaber problemet i forbindelse med afsværtning og recirkulering af tryksager