Tre hurtige om Svanemærket til dantoy

Interview med CEO Marck Andre Højbjerg Matthiasen
1. Hvorfor har I valgt at få svanemærket jeres legetøj? 

Det har i mange år ligget i dantoy’s DNA at ville levere produkter, der er holdbare, består af miljørigtige råvarer, og som giver mulighed for lærerige, fantasifulde legeoplevelser. Vi har siden 1997 været ISO14001-miljøcertificeret, da vi ønsker at producere under ordnede forhold. Derfor var det en naturlig del af udviklingen, da vi for snart 10 år siden fik vores første legetøj certificeret med Svanemærket. 

dantoy var den første legetøjsproducent i Norden, der fik Svanemærket, og vi er fortsat den eneste plastlegetøjsproducent i Norden, der har Svanemærket. Det betyder, at vi kan tilbyde unikke produkter til vores kunder.

Udgangspunktet for certificeringen var at vise forbrugerne, at vores legetøj trygt kan bruges af alle børn. Vi synes, Svanemærket er et godt redskab i Skandinavien, fordi de fleste forbrugere og indkøbere kender mærket og er fortrolige med det.

I dantoy er det altafgørende for os, at vores varer lever op til de skrappe krav, som Svanemærket er et symbol for. Siden vi fik det første legetøj svanemærket, har vi haft fokus på miljøvenlige produkter ved at stille krav til leverandører om at levere de mindst miljøbelastende råvarer, og samtidig er Svanemærket med til at sikre, at vores produkter ikke indeholder en række sundheds- og miljøskadelige stoffer. 

2. Hvad er jeres udbytte ved at have Svanemærket? Hvilke fordele opnår I?

Svanemærket er et stærkt redskab for os i vores markedsføring og forretningsudvikling. Ved hjælp af Svanemærket sikrer vi, at vi hele tiden vælger de rette leverandører, og har fokus på etik, miljø og sundhedskrav. Samtidig sikrer Svanemærkets løbende skærpning af krav, at vi som virksomhed hele tiden udvikler os og er med til at drive produktionen i en mere bæredygtig retning.

Certificeringen giver os nogle unikke muligheder, idet dantoy indtil videre er de eneste i branchen, der tilbyder svanemærket legetøj. På den måde står vi stærkt over for de bevidste forbrugere, forhandlere og professionelle indkøbere, som stiller høje krav for at tage ansvar for børnene, og som derfor oplever en tryghed i at vælge legetøj med Svanemærket på.

3. Hvilke tendenser ser I for Svanemærkets fremtid?

Vi oplever et øget fokus på Svanemærket. Både fra offentlige indkøbere og fra udlandet. Fx har mere end 35 danske kommuner – med Københavns Kommune og deres ambitiøse politik om miljømærket indkøb i spidsen – tilkendegivet, at de ønsker mere miljømærket legetøj. Det vil bl.a. gøre det nemmere for kommunerne at følge op på kontraktkrav, da producenter dermed blot kan vise deres licens til Svanemærket for at dokumentere, at de lever op til kravene. 

I dantoy er vi begejstrede for det øgede fokus på Svanemærket. Vi har haft certificerede produkter siden 2010, og det er i alles interesse, at der nu er skruet op for kravene til legetøjsproducenterne og de produkter, vores børn benytter hver dag. Vi forventer der vil komme flere legetøjsproducenter, der ønsker svanemærkede produkter. Det vil lægge et større pres på leverandørerne, om generelt bedre fremstilling af råvarer til gavn for miljøet samt bedre sikkerhed for børn. Vi glæder os til at følge udviklingen og håber, at det er en trend, som alle kommuner i Skandinavien vil følge på sigt. 

Hvad angår udlandet, har vi senest indgået en aftale med en af Kinas allerstørste legetøjsdistributører, og bevæger os dermed ind på det kolossale kinesiske marked. Produktionen forbliver i Danmark, og det er blåstemplingen "made in Denmark", som – sammen med Svanemærket – har fanget kinesernes interesse, Vi er verdensførende, når man snakker kvalitet og miljø, og det er typisk det, den voksende kinesiske middelklasse køber ind i. 

Så både på det nationale og på det globale marked oplever vi, at Svanemærket er mere aktuelt end nogensinde, og med den stigende interesse for svanemærket legetøj ønsker vi bestemt at fortsætte med at have det på vores produkter.

Samtidig ser vi så stor en værdi ved Svanemærkets krav til legetøj, at vi har søgt om at få oprettet en ny gruppe med ”Legetøj” under EU-Blomsten. På den måde håber vi, at få Svanemærkets miljøkrav udbredt til hele EU.