Tre hurtige om svanemærket til Sharp

Interview med Managing Director Torben Rasmussen

1.     Hvorfor har I valgt at få svanemærket jeres produkter?
Vi deler alle den samme verden, og hver af os har et ansvar for at beskytte miljøet. Hos Sharp arbejder vi derfor kontinuerligt på at gøre vores produkter grønnere. 

Blandt andet har vi en miljømæssig strategi og målsætning om, at alle vores kopi- og printprodukter skal mærkes med Svanemærket.

Sharp arbejder hårdt for at opnå den højeste miljøstandard og har gentagne gange bevist, at vi er en virksomhed, som kan producere nyskabende produkter samtidig med, at vi værner om miljøet, hvilket er en af de vigtigste værdier i vores virksomhed.

2.     Hvad er jeres udbytte ved at have Svanemærket? Hvilke fordele opnår I?
Udover de miljømæssige fordele og selvtilfredsstillelse over at gøre noget aktivt for miljøet, så anvender Sharp Svanemærket i alt vores marketingmateriale, hvilket vi tror på er et stærkt signal at sende til vores kunder.

Derudover giver Svanemærket os den fordel, at det er med til at differentiere vores produkter på markedet. Vi befinder os på et marked, hvor det kan være svært at gennemskue de enkelte produkters miljøprofil, og her er Svanemærket nemt at navigere efter. Svanemærket gør så at sige it-chefens eller indkøberens hverdag lettere, hvis denne ønsker at prioritere miljøet eller har en overordnet indkøbspolitik med miljøkrav at købe ind efter.

Endelig er der det udbytte, at Svanemærket løbende skærper de krav, vi skal leve op til. Og innovative teknologier er kun progressive i vores øjne, hvis de også tager højde for deres påvirkning af miljøet. Derfor bestræber vi os altid på at forbedre vore produkters miljømæssige standard, og her er Svanemærket en stor hjælp. 

3.     Hvilke tendenser ser du for Svanemærkets fremtid?
Sharp oplever en stigende interesse fra markedet for at vælge miljømærkede produkter. Vi tror på, at Svanemærket vil vinde endnu mere opmærksomhed i fremtiden – som det miljømærke man som privat eller offentlig virksomhed vil have på de produkter, man køber.