Tre hurtige om EU-Blomsten til TAKT

Interview med CEO & Founder Henrik Taudorf Lorensen

1. Hvorfor har I valgt at få miljømærket jeres møbler?

Vi har to stærke ønsker med TAKT: For det første vil vi gerne demokratisere godt design, så det ypperligste design og kvalitet kan blive opnåeligt for flere – vi vil gerne medvirke til, at dansk design igen kommer til at handle om kvalitet, værdier og menneskelighed fremfor luksus og ekstravagance. For det andet vil vi gerne lave møbler, hvor bæredygtige principper er tænkt ind fra grunden og ikke som en sen eftertanke. Vi ønsker at præge den grønne dagsorden og skubbe udviklingen for bæredygtigt design fremad. Derfor vil vi ikke nøjes med blot at have fremtidige ambitioner, og vi vil ikke nøjes med blot at være bæredygtige på nogle enkelte materialer. Vi vil lave møbler som i et fuldt livscyklusperspektiv tager et stort skridt fremad fra første dag.

I det perspektiv synes vi, at EU-Blomsten passer rigtig godt. Det er et mærke, som baserer sig på hele livscyklus – materialer, tilblivelse, levetid, reparation, og til sidst genanvendelse. For kunden er det en garanti for, at møblet er tænkt rigtigt på tværs af en kompliceret livscyklus, og at der er en uvildig validering.

2. Hvad er jeres udbytte ved at have EU-Blomsten? Hvilke fordele opnår I?

Det kan være rigtig svært for de fleste kunder at gennemskue, hvad der er varm luft, og hvad der er konkrete forbedringer og tiltag omkring bæredygtighed. Med EU-Blomsten giver vi vores kunder sikkerheden for, at der er fakta og dokumentation bag påstandene. Det giver os troværdighed ved, at der er en konkret og uafhængig validering af vores bæredygtighedsarbejde.

Og så er det en styrke ved mærkningen, at kravene løbende revurderes. Det er jo helt sikkert, at vi fortsat vil blive klogere på, hvad der er bedst, og disse nye indsigter vil løbende blive indarbejdet i kravene. Det er en styrke, for vi ser ansvarlighed som en løbende udvikling, hvor man hele tiden skal være på tæerne.

3. Hvilke tendenser ser du for EU-Blomstens fremtid?

I takt med at kendskabet til mærket øges, vil kravet fra kunderne blive stærkere. Det er også en fordel, at mærkningsordningen er etableret på tværs af EU, så vi producenter kan deltage i offentlige og private udbud i hele EU, hvor der i stigende omfang ønskes bæredygtige løsninger.