Følg op

Når I har besluttet, at købe grønt og miljømærket er det vigtigt, at I løbende følger op på hvordan det går med de grønne indkøb i jeres organisation. Dette er vigtigt for at sikre, at leverandørerne leverer de produkter, I har aftalt samt at organisationen bruger de aftaler, der er indgået på grønne og miljømærkede produkter.

Opfølgning på kontrakten og brugen af denne giver jer også vigtig viden til næste indkøbsproces:

  • Skal I stille mere ambitiøse miljøkrav
  • Ændre kontraktbestemmelserne næste gang
  • Kræve en anden form for dokumentation fra leverandøren
  • Hvad mener brugerne og hvad er deres erfaring med de grønne og miljømærkede produkter og serviceydelser?

Vis fremdrift
Følg op på, om I har nået jeres mål for miljømærkede indkøb og vis organisationen, hvad I har opnået. Dette giver motivation og begejstring til at arbejde videre med miljømærkede indkøb.

Når I har sat mål for jeres miljømærkede indkøb kan i relativt let følge udviklingen ved årligt at opgøre antallet af indkøbte miljømærkede produkter og serviceydelser.

Fortæl om resultaterne til andre dele af organisationen, så de ved, hvad der blev opnået. Det vil skabe motivation og opbakning til flere miljømærkede indkøb i fremtiden.

Læs mere i artiklen Gode råd til indkøbere om at tjekke miljøpåstande

Her kan I se hvordan andre fører regnskab med deres grønne og miljømærkede indkøb: