Grøn e-handel i Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe Kommune sætter man tal på de grønne indkøb. Det sker ved hjælp af et bruger-venligt indkøbs- og analysesystem.

Af Janus Hellevik Heisterberg, e-handels koordinator i Gladsaxe Kommune.

Alle Gladsaxe Kommunes institutioner har siden 2010 benyttet sig af e-handelssystemet TrueTrade fra Truelink. Kommunen har derudover suppleret med indkøbsanalysesystemet TruePA til måling af forbrug og compliance på kommunens indkøbsaftaler. Hver uge bliver samtlige fakturaer til kommu-nen automatisk indlæst i indkøbsanalysesystemet.

Kombinationen af et elektronisk indkøbs- og analysesystem gør, at vi kan måle på, hvad, hvor, hvor meget og hvornår vi køber – samt hvem der foretager indkøbet. En af fordelene ved dette er, at vi nu også kan måle på mængden af miljømærkede produkter fra leverandører, som har afleveret et varekatalog til vores e-handelssystem.

Som mange andre kommuner bliver Gladsaxe Kommune i stigende grad målt på, hvor ”grønne” vi er; både af os selv og af samfundet. Derfor har det været magtpåliggende at finde en løsning, der giver os mulighed for at måle på det ”grønne”.

Når vi får præcise tal for vores indkøb er det samtidig langt nemmere at påvirke adfærden hos ind-køberne i organisationen.

Et nemt system for indkøberne og attraktivt for leverandørerne

Systemet virker ligesom de e-handelsløsninger, som mange kender fra deres private indkøb på net-tet – bortset fra, at vi har alle leverandører samlet et sted. Denne genkendelighed gør, at det for de fleste er nemt at gå til.

I systemet er der adgang til at anvende de mest brugte miljømærker, og nye kan tilføjes løbende. Det er leverandørerne, der er ansvarlige for at mærke deres produkter i de elektroniske kataloger, så mærkningen bliver synlig for brugerne. Da det er i leverandørernes interesse, at indkøberne kan se miljømærkerne, er det sjældent et problem at få leverandørerne til at mærke deres produkter.

Nedenstående viser, hvordan brugerne ser det enkelte produkts mærker i systemet.

Gladsaxe case

   Gladsaxe case

 Gladsaxe case

De af kommunens medarbejdere, som bruger systemet er glade for, at det på denne måde er nemt at vælge eksempelvis økologisk eller svanemærket. Det er også muligt at sortere i sine søgninger således, at der fx kun kommer svanemærkede varer frem.

Når en vare er registreret i systemet med et miljømærke, så vil varen blive registreret med dette mærke i vores statistikmodul, uanset hvordan den købes. Vi kan dog ikke se, om en vare er miljø-mærket, hvis den ikke findes i vores indkøbssystem. Det kan eksempelvis være varer, der er købt i et supermarked (hvilket kun er tilladt, hvis købet har et pædagogisk eller aktiverende sigte).

Nedenstående er et udtræk for kommunens daginstitutioner, der viser mærkede produkter inden for bleer, fødevarer og kaffe & te. Eksemplet er fiktivt.

Gladsaxe case

Gladsaxe case

Systemet sikrer overholdelse af grønne indkøbsmål

Da informationerne er meget detaljerede, bruger vi dem bl.a. til at se, om vi overholder Partnerskab for Grønne Indkøbs mål.

Det første område, vi analyserede var vores forbrug af te og kaffe. På baggrund af analysen konsta-terede vi, at vi burde have et større udvalg af økologisk te i vores sortiment og sikrede derefter, at indkøbene på rådhuset blev ændret, så de overholder målene for Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb.

Herudover har vi primært benyttet tallene til analyser, hvor man har ønsket at kunne følge udviklin-gen i det antal miljømærkede varer, der er til rådighed inden for bestemte områder, samt udviklin-gen i mængden af miljømærkede varer, der indkøbes.