Gode råd og inspiration

Få gode råd og inspiration hos Miljømærkning Danmark til:

  • Politik og mål for miljømærkede indkøb
  • Miljøkrav i indkøb og udbud
  • Markedsanalyse og -dialog om miljømærkede indkøb
  • Dokumentation for opfyldelse af miljøkrav
  • Regnskab for miljømærkede indkøb
  • Kommunikation om jeres miljømærkede indkøb

 

Politik og mål for miljømærkede indkøb
Miljømærkning Danmark giver gode råd og vejledning til politik og mål for miljømærkede indkøb i din organisation. Vi hjælper, så I kan fastsætte realistiske mål, som går hånd-i-hånd med de muligheder, der er i markedet samtidig med at der skubbes på udviklingen, så markedet for miljømærkede indkøb øges år for år. Du kan også hente inspiration til politik og mål her på siden.

Miljøkrav i indkøb og udbud
Miljømærkning Danmark hjælper med at fastsætte krav om miljø i indkøb og udbud. Kravene er baseret på de krav, som findes i Svanemærket og EU-Blomsten. Vi tilbyder også rådgivning til offentlige indkøbere om hvordan Svanen og EU-Blomstens krav kan bruges i EU udbud.

Markedsanalyse og -dialog
Når I laver jeres markedsanalyse, kan vi bidrage med oplysninger om udbuddet af Svane og Blomstmærkede produkter inden for præcis de produkter og serviceydelser, som dækker jeres udbud. Vi deltager også meget gerne i dialog med de relevante brancher og virksomheder om deres muligheder for at byde ind med miljømærkede produkter og serviceydelser.

Dokumentation for opfyldelse af miljøkrav
Hvis I accepterer alternativ dokumentation for opfyldelse af kravene bag Svanen eller EU-Blomsten, kan I indgå en konsulentaftale med Miljømærkning Danmark om, at vi hjælper med at kontrollere den dokumentation, I modtager for opfyldelse af miljømærkekrav. Kontakt os for nærmere information.

Regnskab for miljømærkede indkøb
Når I har sat jer mål for miljømærkede indkøb er det vigtigt, at I løbende måler, hvor langt I er nået. Miljømærkning Danmark har via Indkøbernetværket udviklet metoder til at opgøre og måle udviklingen. Kontakt os hvis I har brug for råd og vejledning.

Kommunikation om jeres miljømærkede indkøb
Fortæl omverdenen og medarbejdere om jeres miljømærkede indkøb. I kan hente inspiration til tekster her på siden samt på vores facebookside ”Jeg køber svanemærkede produkter” og i vores nyhedsbrev. I er også altid velkomne til at kontakt os for inspiration og input til jeres kommunikation.

Kontakt os gerne for spørgsmål og samarbejdsmuligheder
I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os for gode råd om kommunikation om miljømærkede indkøb. Vi drøfter også gerne samarbejdsmuligheder og om ovenstående områder.