Få succes med grønne indkøb

Vil du gerne have din kommune eller virksomhed til at arbejde strategisk med grønne indkøb? Så er første skridt at sikre opbakning fra både den politiske og administrative ledelse – og at få sat nogle rammer og konkrete mål.

Fyrtårn

Den nye udbudslov åbner helt nye muligheder for offentlige indkøbere, der nu må stille krav om miljømærker. Miljømærkede indkøb giver en række fordele:  det bliver lettere at stille miljøkrav, enklere at følge op og kontrollere at kravene overholdes – og det bliver nemmere at kommunikere og følge op på mål.

Udbudsloven baner dog ikke vejen alene. Det er nemlig altafgørende, at der er en ledelsesmæssig beslutning bag arbejdet med miljømærkede indkøb, hvis det skal blive en succes.

For landets kommuner handler det derfor om at finde ud af, hvad kommunalbestyrelsen ønsker og sikre sig dens opbakning. Man kan ikke gå efter det hele på én gang, men må prioritere, så der bliver nogle klare rammer med konkrete mål at måle på, så I får et godt grundlag for at indsamle erfaringer – og så der bliver nogle pejlemærker at styre efter i hverdagen.

Det er samtidig vigtigt at få afsat de nødvendige ressourcer, hvis ledelsen har ambitioner. Det kræver en indsats at modne organisationen, stille krav og styre indsatsen. 

Få inspiration og gode råd

Uanset om du arbejder med bæredygtige indkøb i en offentlig eller privat virksomhed, kan du nu hente inspiration, gode råd og hjælp til at komme i gang med miljømærkede indkøb i vores sektion til indkøbere.

Her finder du de vigtigste argumenter for at bruge miljømærkerne strategisk i arbejdet med bæredygtige indkøb, forslag til politik og handlingsplan for miljømærkede indkøb samt gode råd til kommunikation og opfølgning.

Du kan bl.a. finde konkrete eksempler, der kan hjælpe jer til at komme i gang med arbejdet:

  1. Et eksempel på en indstilling til en ledelse om miljømærkede indkøb, da det er en forudsætning for succes med miljømærkede indkøb, at der ligger en ledelsesmæssige beslutning bag.
  2.  Et eksempel på en politik for miljømærkede indkøb. Dvs. en formulering af det generelle princip for organisationens indkøb. En indkøbspolitik er et signal fra organisationens ledelse om de prioriteringer, der ligger til grund for valget af produkter og serviceydelser.
  3. Et eksempel på en handlingsplan for, hvordan de gode intentioner i indkøbspolitikken efterleves i praksis. I forbindelse med handlingsplanen, bør I prioritere indsatsen for miljømærkede indkøb, så den bliver realistisk og samtidig ambitiøs. På siden finder du forslag til parametre, I kan bruge til at lave denne prioritering.
Kom godt i gang med de grønne indkøb her