Fortæl om jeres indkøbspolitik

Uanset om man er en privat virksomhed eller en offentlig myndighed, er det vigtigt at fortælle medarbejdere, leverandører, borgere, kunder og andre interessenter om sin indkøbspolitik. Og er der tale om en grøn indkøbspolitik, bliver opgaven lettere, hvis man griber muligheden for at stille krav om miljømærker.

Indkøbspolitik


Der er mange gode grunde til at formulere en indkøbspolitik. Men der er mindst lige så mange gode grunde til at fortælle om den. Det er især vigtigt at gøre indkøbspolitikken synlig overfor sine medarbejdere:

En indkøbspolitik giver medarbejdere – og især indkøbere – mål, rammer og retningslinjer at arbejde ud fra. Det giver flere fordele. Dels opnår medarbejderne en tryghed i hverdagen og får noget at læne sig op ad. Dels bliver indkøbspolitikken et styringsredskab for ledelsen, fx i forhold til miljøindsats og prioritering af budgetter. Men en indkøbspolitik kan også bruges til at kommunikere både internt til medarbejdere ift. medarbejderpleje – og eksternt til leverandører og kunder omkring virksomhedens værdier og prioriteter,” forklarer Rikke Dreyer, chefkonsulent i Miljømærkning Danmark. 

En indkøbspolitik har stor signalværdi

Bag enhver indkøbspolitik ligger en ledelsesmæssig beslutning. Det betyder, at der bliver sendt et signal fra den øverste ledelse til omverdenen, når en virksomhed eller en myndighed synliggør sin indkøbspolitik.

En indkøbspolitik er ikke blot en manual til indkøberne. Den er også en fortælling om kommunen eller virksomheden. Eksempelvis siger indkøbspolitikken også noget om kommunens eller virksomhedens klima- og miljøpolitik, hvis den indeholder et afsnit med mål og prioriteringer i forhold til bæredygtighed. Tilsvarende fortæller man også, at man vægter sine medarbejdere og/eller borgere højt, hvis indkøbspolitikken prioriterer sunde og sikre produkter. Der er derfor al mulig god grund til at flage med en grøn indkøbspolitik,” siger Rikke Dreyer.

Miljømærkerne gør det lettere at kommunikere

Med udbudsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2016, er det blevet muligt for offentlige indkøbere at kræve miljømærkede produkter. Krav om miljømærker gør det nemmere at kommunikere om en grøn indsats, fordi kommunen ikke længere skal forklare, hvilke krav den har stillet – den kan blot skrive, at den kræver miljømærkerne.

88 % af danskerne kender Svanemærket. Griber man muligheden for at stille krav om miljømærker, gør man derfor også kommunikationen af den grønne indkøbspolitik lettere. For kravet gør det enkelt at se, om der er sammenhæng mellem indkøbspolitik, og praksis,” forklarer Rikke Dreyer, der rådgiver offentlige indkøbere om miljømærkede indkøb, og uddyber:

”Det er nemt at se, om et produkt er mærket med Svanemærket eller EU-Blomsten. Til gengæld kan det være svært at gennemskue, hvad ”grønne indkøb” dækker over, og om et produkt er ”grønt”, hvis det ikke er mærket. På den måde kan krav om miljømærker være med til at styrke både troværdighed og gennemsigtighed – og samtidig bliver det mere enkelt for indkøberne.