Handlingsplan for miljømærkede indkøb

Når indkøbspolitikken er på plads, er det en god idé at udarbejde en handlingsplan for, hvordan de gode intentioner efterleves i praksis.

I forbindelse med handlingsplanen, bør I prioritere indsatsen for miljømærkede indkøb, så den bliver realistisk og samtidig ambitiøs. I kan fx prioritere indsatsen for miljømærkede indkøb ud fra følgende:

  • Produkter og serviceydelser, hvor udbuddet af miljømærkede varer er stort; fx papir.
  • Produkter og serviceydelser som berører jeres medarbejdere; fx rengøringsmidler.
  • Produkter og serviceydelser, som har en stor miljøbelastning; fx byggeri.
  • Produkter og serviceydelser, som udgør et særligt stort volumen i jeres indkøbsbudget.

Herunder er til inspiration et eksempel på aktiviteter i en handlingsplan for miljømærkede indkøb:

Eksempel på handlingsplan for miljømærkede indkøb - Excel-format / PDF-format