Hvad er indkøbernetværket?

Indkøb fra private virksomheder udgør en enorm købekraft, og er derfor en vigtig driver for at øge udbuddet af bæredygtige produkter. Netværk for Miljømærket Indkøb er et tilbud til store virksomheder, om at bruge denne indkøbskraft til at fremme en bæredygtig udvikling gennem indkøb af produkter og serviceydelser, som er mærket med de officielle miljømærker Svanemærket og EU-Blomsten.

Miljømærket indkøb

Målet med miljømærkerne er at er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning, og mærkerne gør det enkelt at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser. Indkøbernetværket er et tilbud til store virksomheder om i fællesskab at fremme markedet for miljømærkede produkter. Styrken ved netværket er, at medlemmerne i fællesskab opnår større indkøbsvolumen, og dermed øget mulighed for at påvirke markedet, og at medlemmerne inspirerer hinanden og udvikler nye idéer til grønne indkøb gennem videndeling og udveksling af erfaringer.

Indkøbernetværket leverer år for år konkrete resultater i form af stadig vækst i andelen af indkøbte miljømærkede produkter, og bidrager dermed til et stadigt voksende udbud af miljømærkede varer og services. Medlemsvirksomhederne opgør årligt omfanget af deres miljømærkede indkøb inden for 10 udvalgte produktområder. Den årlige opgørelser over medlemmernes miljømærkede indkøb viser, at andelen af miljømærkede indkøb inden for de 10 produktområder er vokset fra 37 % i 2014 til 46 % i 2015.

Medlemskab af Netværk for Miljømærket Indkøb er med andre ord vejen til konkrete og synlige resultater, for de virksomheder, som – i samarbejde med andre store virksomheder – ønsker at sætte handling bag ordene og bruge deres indkøbsbudget som drivkraft mod et mere bæredygtigt samfund.

Læs mere om de resultater, der er opnået i Netværk for Miljømærket Indkøb her