Kriterier

Kriterier er de krav, som et produkt eller en serviceydelse skal opfylde for at blive certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten.

En virksomhed kan ansøge om at miljømærke et produkt eller en serviceydelse med Svanemærket eller EU-Blomsten, hvis der findes krav for den konkrete produktgruppe.

Kravene til en produktgruppe er samlet i et kriteriedokument, og virksomheder, der ønsker et miljømærke, skal dokumentere, at deres produkt eller serviceydelse lever op til alle kravene i kriteriedokumentet.

Selv om de konkrete krav varierer fra produktgruppe til produktgruppe, gælder følgende for alle miljømærkede produkter:


Skrappe miljøkrav i alle relevante faser af produktets livscyklus

Miljømærkerne ser på helheden og forbrugets samlede miljøbelastning. Netop helhedsbetragtningen er styrken ved Svanemærket og EU-Blomsten.

Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter bliver fastsat. Det er vigtigt for at kunne mindske det samlede aftryk på miljø og klima. 

Miljømærkerne stiller ikke kun miljøkrav, men også krav til produktegenskaber for at sikre kvalitet og holdbarhed. Det er vigtigt, for når et produkt holder længe, begrænser vi miljøbelastningen fra ny produktion og affaldshåndtering.

Skrappe krav til kemikalier gavner miljø og sundhed

Der er skrappe kemikaliekrav til miljømærkede produkter. Det er godt for de mennesker, der fremstiller produkterne, fordi de får et bedre arbejdsmiljø, og det er godt for miljøet og for vores sundhed, når vi fx bruger produkterne.

Løbende stramning af krav skaber bæredygtig udvikling

Kravene til miljømærkede produkter og serviceydelser bliver regelmæssigt evalueret og skærpet på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet. Når kravene er revideret, skal producenterne dokumentere, at de nye krav er opfyldt, ellers mister de retten til at bruge mærket.

På den måde er miljømærkning med til at drive pro¬duktudviklingen i en bæredygtig retning. Det sikrer, at producenterne er på forkant med lovens miljøkrav, og at private og professionelle forbrugere får de miljømæssigt bedste produkter.

Certificering og kontrol skaber tryghed

For at et produkt kan bære Svanemærket eller EU-Blomsten, skal produktet igennem en omfattende certificeringsproces hos Miljømærkning Danmark – med dokumentation og kontrol af, at det lever op til de fastsatte krav.