Indflydelse på kriteriearbejdet i EU-Blomsten

I løbet af processen med at udvikle nye kriterier eller revidere eksisterende kriterier er der mulighed for at give input til processen. Først og fremmest kan man deltage direkte i arbejdet i den arbejdsgruppe (ahwg), der udarbejder forslag til kriterier, men der er også mulighed for løbende at sende skriftlige kommentarer til forslagene. Miljømærkning Danmark orienterer relevante danske interessenter når et nyt projekt går i gang og der er mulighed for at melde sig til. Vi deltager selv i møderne i arbejdsgrupperne, så danske interessenter kan også bede os om at medbringe kommentarer til møderne. 

Der er således stor mulighed for at få indflydelse på kriterierne, både hvis man deltager i arbejdsgruppen eller hvis man sender kommentarer. Og det er meget vigtigt, at virksomheder og øvrige interessenter sender kommentarer, hvis I mener, at de foreslåede krav f.eks. er for svære at dokumentere, er alt for skrappe eller lempelige mv. Det er med til at sikre, at de færdige kriterier er relevante for de virksomheder der skal anvende dem.
 
Miljømærkning Danmark inviterer også jævnligt til møder omkring de kriterieforslag der er under udarbejdelse. Primært inden for områder, hvor der er stor interesse fra danske virksomheder. Møderne vil typisk give mulighed for at få gennemgået forslaget til kriterier, stille spørgsmål samt kommentere på det aktuelle forslag til kriterier.