Licensstruktur for svanemærkede huse

Der søges normalt om licens til svanemærkede bygninger af den virksomhed (hovedentreprenøren), som er bestilt af bygherren til at bygge den svanemærkede bygning. I nogle tilfælde kan bygherren være licenshaver, f.eks. en kommune, der ønsker at bygge en skole.

Virksomheden må ikke kommunikere, at den bygger svanemærket, eller anvende svanemærket i sin markedsføring, før den har en licens. Alle krav skal dokumenteres og gennemgås, før licensen kan tildeles, og før licenshaveren må kommunikere, at bygningen er svanemærket. Når licensen er tildelt det konkrete projekt, må licenshaveren markedsføre og kommunikere sin svanelicens sammen med den pågældende svanemærkede bygning. Licensstrukturen i Danmark adskiller sig fra øvrige lande, og her kan en licens med særlig bemærkning tildeles, før projektet er færdigmeldt.  Dette forudsætter, at en række foruddefinerede krav er opfyldt. 

En virksomhed, som planlægger at svanemærke flere projekter, kan effektivisere svanemærkningsprocessen ved at søge en grundlicens. 

Grundlicens

Grundlicenser kan variere afhængigt af, hvor styret procedurerne for projektering og produktion er. Det centrale er, at licensansøgeren har samme procedurer for projektering, indkøb og kvalitetssikring for alle svanemærkede projekter. De specifikke projekter kan herefter variere i udformning, materialevalg, konstruktion og tekniske løsninger. 

For at få en grundlicens skal licensansøgeren dokumentere, at procedurerne for projektering, indkøb, byggeri og kvalitetssikring opfylder kravene til svanemærkning, og dokumentere, hvordan processer for at opfylde andre obligatoriske krav og opnå tilstrækkelige point styres. Procedurerne skal tydeligt beskrive, hvordan kravene vil blive opfyldt i hvert enkelt projekt, således at Nordisk Miljømærkning kan vurdere, om der er forudsætning for, at kravene opfyldes. Dette gøres f.eks. ved at vise, at man kan sammensætte en produktliste, der indeholder produkter fra relevante produktkategorier i Nordisk Miljømærknings byggevaredatabase. Alt dette gennemgås af Nordisk Miljømærkning, før en grundlicens tildeles. Takket være denne fremgangsmåde kan en grundlicens ofte tildeles, allerede før den første svanemærkede bygning står færdig. Nordisk miljømærkning forbeholder sig retten til at ophæve en grundlicens, der ikke er blevet benyttet til at bygge et fysisk projekt senest 12 måneder efter, licensen er tildelt. I Danmark skal en grundlicens altid være knyttet til mindst ét konkret planlagt fysisk projekt.

Efter tildeling af en grundlicens håndteres ethvert nyt projekt i alle nordiske lande, undtagen Danmark, som en udvidelse af grundlicensen. I Danmark håndteres det systemmæssigt som en ny licens. Et sådant projekt, som bygges/bestilles af en entreprenør/bygherre på baggrund af en grundlicens, skal fortsat opfylde alle krav i kriteriedokumentet, men kun de projektspecifikke krav skal verificeres, fordi procedurerne for projektering, indkøb, byggeri og kvalitetssikring allerede er gennemgået i grundlicensen.  Der må ikke være ændringer eller afvigelser i forhold til det, der er dokumenteret i grundlicensen. Kravene kan variere afhængig af grad af standardisering og andet. Visse krav er altid projektspecifikke og skal dokumenteres hver gang Krav, som til en vis grad altid skal redegøres for projektspecifikt, er: O1-O4, O8-O23, O27-O28, O34 og O40..


En grundlicens giver stor værdi, fordi licenshaveren må kommunikere, at virksomheden bygger svanemærket og endda bruge svanemærket i sin markedsføring. Licenshaveren bør dog være forsigtig i denne kommunikation, idet en grundlicens ikke er en garanti for, at alle projekter automatisk vil blive svanemærket. Markedsføring med svanemærket må aldrig være vildledende.

En grundlicens skal søges i det land, det er hensigten at bygge i, og licensen er kun gyldig i dette land. Hvis det påtænkes at bygge i flere af de nordiske lande, skal der søges en licens for hvert land.