Hygiejneprodukter

Svanemærkede hygiejneprodukter og bleer må ikke indeholde parfume, lotion eller fugtighedscreme. Der er krav om, at Svanemærkede hygiejneprodukter og bleer skal kunne suge godt og føles tørre på ydersiden, når de bruges. Svanen stiller krav om fuld deklaration af produkternes materialer. Der stilles skrappe krav til brug af kemikalier og udledninger i produktionen samt fabrikkens energiforbrug.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra 01-01-2018

  Kriteriedokumentet for hygiejneprodukter er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Baby- og incontinence care
  • Ladycare
  • Andet 

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste.

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms. Anvendte papirmasser skal være kontrolleret.

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms. Anvendte papirmasser skal være kontrolleret.

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Indeholder udvidelsen nye papirmasser skal disse være kontrollerede.
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år for 0-30 mio. €        

  0,1% af omsætning + moms per år >30 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumgebyr
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år)

  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.  Gebyrer gældende indtil d. 31-12-2017

  Nationalt gebyr

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr 2.000€ + moms 
  Fornyelsesgebyr 1.000€ + moms
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens* 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Danmark 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark 33.350€ + moms per år

  * For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og mere end 8 timer.

  Der tages forbehold for fejl og mangler