Møbler og inventar

Møbler, inventar og lamper til indendørs brug kan Svanemærkes. Byggeprodukter (f.eks. vægge, trapper, lister), sanitetsudstyr, tæpper, tekstiler, kontorartikler og andre produkter, som primært har en anden funktion end et møbel, indgår ikke i denne produktgruppe. Miljøkravene er lavet ud fra et livscyklusperspektiv, og er udformede for at sikre lille miljøpåvirkning under produktion, anvendelse og i affaldsfasen. Der er derfor hovedsagelig stillet krav til følgende: Brug af certificeret bæredygtig træråvarer og/eller en stor grad af genbrugt materiale i råvarerne. Reduceret formaldehydemission fra pladerne i forhold til lovgivningen. Minimal påvirkning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Reduceret klima- og energipåvirkning. At materialerne kan genanvendes. Høj kvalitet og gode brugsegenskaber.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2021

  Kriteriedokumentet for møbler og inventar til indendørs brug er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Senge og madrasser
  • Polstrede møbler
  • Møbler og inventar, til Køkken, bryggers og bad
  • Øvrige møbler og inventar

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste.

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år 
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.000€ + moms per år

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2018

  Kriteriedokumentet for møbler og inventar til indendørs brug er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Senge
  • Møbler
  • Anden inventar

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år 
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 29-09-2020, gældende fra d. 01-01-2021.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.