Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Trykkerier, der benytter de mest almindelige trykmetoder, kan ansøge om svanemærkning iflg. kriterierne for trykkerier. Det er også muligt at svanemærke konvolutter og andre forædlede papirprodukter. Svanemærkets krav begrænser trykkeriets energiforbrug og brugen af miljø- og sundhedsskadelige materialer og kemikalier, for eksempel flygtige opløsningsmidler. Kravene fremmer brug af miljørigtige trykfarver, lakker og lim af hensyn til senere papirgenanvendelse. Mange af kravene er lavet som et pointsystem. Fx bliver svanemærkede trykkerier vurderet på vandforbrug, andel af miljørigtigt papir, papirspild, affaldsmængde og certificeret håndtering af trykkvalitet (ISO 12647).


 • Der er ikke behov for registrering i øvrige lande.

  Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2018

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms per enhed

  Gebyret per enhed i en kæde halveres såfremt kæden håndterer processen med ansøgning centralt

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms per enhed

  Halvering per enhed jf. ovenfor. 

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 1,5 € per ton indkøbt papir **** op til 2.000 ton + moms, derefter 0,5 € + moms per ton papir
  Minimumsgebyr for Danmark*****
  2.000€ per enhed + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark
  15.000€ per enhed + moms per år

  * En enhed er et trykkeri og kan også være en virksomhed som har licens til en specifik tryksag.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  **** Indkøbt papir = licenshaverens årlige indkøb af papir til trykning hos enten licenshaver eller hos licenshaverens svanemærkede leverandører af tryksager til det nordiske marked. Hvis papirforbruget i trykkeriet er betydeligt større end papirindkøbet, eksempelvis hvis trykkeriet får kundeleveret papir, kan Nordisk Miljømærkning udtage gebyr i forhold til trykkeriets totale papirforbrug. For koncerner kan papirforbruget slås sammen, dog ikke på tværs af landegrænser for nordiske trykkerier.

  ***** For virksomheder med flere enheder halveres anvendelsgebyret for mikroenheder. Mikroenheder er i denne sammenhæng defineret som enheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.*

  OBS!

  Papirproducenter, der ønsker at levere papir til de svanemærkede trykkerier som 'kontrolleret papir', betaler gebyr i henhold til nordisk liste.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.
  Gebyrer gældende indtil d. 31-12-2017
  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr 2.000€ + moms per enhed*
  Gebyret per enhed i en kæde halveres såfremt kæden håndterer processen med ansøgning centralt.
  Fornyelsesgebyr 1.000€ + moms per enhed*
  Halvering per enhed jf. ovenfor
  Kontrolbesøg uden for Norden i Europa 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Ændring af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 1,5€ per ton indkøbt papir*** op til 2.000 ton + moms, derefter 0,5€ + moms per ton papir
  Minimumsgebyr for Norden**** 1.500€ per enhed* + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 15.000€ + moms per år per enhed*

  * En enhed er et trykkeri og kan også være en virksomhed som har licens til en specifik tryksag.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  *** Indkøbt papir = licenshaverens årlige indkøb af papir til trykning hos enten licenshaver eller hos licenshaverens svanemærkede leverandører af tryksager til det nordiske marked. Hvis papirforbruget i trykkeriet er betydeligt større end papirindkøbet, eksempelvis hvis trykkeriet får kundeleveret papir, kan Nordisk Miljømærkning udtage gebyr i forhold til trykkeriets totale papirforbrug. For koncerner kan papirforbruget slås sammen, dog ikke på tværs af landegrænser for nordiske trykkerier.

  **** For virksomheder med flere enheder halveres anvendelsgebyret for mikroenheder. Mikroenheder er i denne sammenhæng defineret som enheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  OBS:
  Papirproducenter, der ønsker at levere papir til de svanemærkede trykkerier som 'kontrolleret papir', betaler en ansøgnings- og kontrolafgift på 4.000€ per papirbrug. Dog maksimalt 4 papirmasser, derefter 1.000€ ekstra per papirmasse.

  Derudover betales et årligt listegebyr på 4.000€ per kalenderår per papirbrug med obligatorisk publicering på offentlig liste. Der betales intet listegebyr i det kalenderår, hvor ansøgning modtages.

  Papir mærket med EU Blomsten kan også optages på listen. Der er et oprettelsesgebyr på 500€/licens. Hertil kommer et årligt listegebyr per licens per kalenderår fra 2015 på 1.000€.

  Offentliggjort d. 18-06-2014, gældende indtil d. 31-12-2017
  Der tages forbehold for fejl og mangler

  Der er ikke behov for registrering i øvrige lande.
  Der er ikke behov for registrering i øvrige lande.