Hoteller og andre overnatningssteder

Både hoteller, kroer, kantiner, restauranter, kursusejendomme (med overnatning) og vandrerhjem kan Svanemærkes.

Ens for dem alle er, at de:

 • har et nedsat forbrug af energi og vand,
 • mindsker forbruget af miljøfarlige kemikalier til vask og rengøring,
 • sorterer affaldet,
 • har et dokumenteret miljøstyringssystem, og
 • tager miljøhensyn ved transport.

Hvis den Svanemærkede serviceydelse har restaurant, konferencefaciliteter, undervisningslokaler eller svømmehal, er disse faciliteter også omfattet af svanemærkningen og de tilhørende krav.

Den største forandring i de reviderede kriterier fra generation 3.0 til 4.0 er, at vi har skærpet energikravene for at mindske hotellets påvirkning på klimaet, og grænseværdien for energiforbruget er obligatorisk.

De nye krav til hotellerne indebærer derudover skærpede krav til, at hotellet skal anvende en større andel miljømærkede papirprodukter, rengøringsmidler og maskinopvaskemidler. Det er blevet sværere at klare pointgrænsen, da nogle pointkrav er blevet obligatoriske eller er taget helt væk. For at lette ansøgningsprocessen har Nordisk Miljømærkning udviklet en elektronisk ansøgningsportal, som anvendes til ansøgning om Svanemærkning af Hotel, Restaurant og Konference. Ansøger får adgang til portalen, når Miljømærkning Danmark har modtaget et ansøgningsskema.

NB! Denne produktgruppe er under revision og er som følge heraf blevet opdelt i to produktgrupper – en med overnatning, som fremgår af denne side - og en uden overnatning som du finder her:

Spise- og dagskonferencesteder (uden overnatning)


 • Nationalt gebyr

  Gebyrer gældende fra 01-01-2022

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  2.200€ + moms per enhed

  Ansøgningsgebyret reduceres til 1.500€ + moms per efterfølgende enhed i en kæde**, hvis der er tale om en koordineret anøgning med én samlet kontaktperson.

  Fornyelsesgebyr*

  1.100€ + moms per enhed

  Fornyelsesgebyret reduceres til 750€ + moms per enhed i en kæde** i henhold til samme regler som ovenfor. 

   Kontrolbesøg i Norden For mere end ét kontrolbesøg i Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,1 % af enhedens totale omsætning + moms per år for omsætning 0-1,8 mio. €        

  0,03 % af enhedens totale omsætning + moms per år for omsætning >1,8 mio.

  Minimumsgebyr for Danmark
  1.000€ + moms per enhed per år
  Maksimumsgebyr for Danmark

  4.000€ + moms per enhed per år

  En kæde**, som har mere end 5 enheder certificeret med Svanemærket kan i stedet for ovenstående anvendelsesgebyrer betale et fast årligt gebyr på 1.600€ + moms per enhed.

  * Hvis et overnatningssted også har spisefaciliteter og konferencefaciliteter på samme adresse tæller det som én enhed.

  ** En kæde defineres her som enheder med identiske brands og samme koncepter, som certificerer mindst 5 hoteller og ansøger om licens samlet og koordineret, samt har koordinering i licensernes gyldighedsperiode.

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer, og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 22-09-2021, gældende fra d. 01-01-2022.
  Der tages forbehold for fejl og mangler.


  Gebyrer gældende fra 01-01-2018 til 31-12-2021

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms per hotel, restaurant eller konferencecenter

  Ansøgningsgebyret halveres per enhed i en kæde hvis der er tale om en koordineret ansøgning med én samlet kontaktperson.

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms per hotel, restaurant eller konferencecenter

  Fornyelsesgebyret halveres per enhed i en kæde i henhold til samme regler som ovenfor. 

  Udvidelse af eksisterende licens** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,15% af enhedens totale omsætning + moms per år for omsætning 0-1,5 mio. €        

  0,03% af enhedens totale omsætning + moms per år for omsætning >1,5 mio. €
  Minimumsgebyr for Danmark
  2.000€ per hotel, restaurant eller konferencecenter + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark

  6.000€ per hotel, restaurant eller konferencecenter + moms per år

  En kæde betaler maksimalt 60.000€ + moms per år, dog aldrig mindre end 2.000€ per svanemærket hotel + moms per år

  Med en kæde menes en gruppe af hoteller i ét land, der tilhører samme koncern og som markedsføres under samme brand.

  * Hvis et overnatningssted også har spisefaciliteter og konferencefaciliteter på samme adresse tæller det som én enhed.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.
  Der tages forbehold for fejl og mangler.