Hoteller og andre overnatningssteder

Produktgruppen omfatter alle typer hoteller og overnatningssteder – både med og uden restaurant og/eller konferencefaciliteter.

Et svanemærket hotel eller andet overnatningssted skal opfylde ambitiøse miljøkrav ved at tage et helhedsgreb om miljøarbejdet knyttet til energi, vand, mad, affald, biodiversitet, kemikalier og indkøb. Virksomheden skal arbejde struktureret og aktivt med at reducere sit forbrug af ressourcer og optimere driften.

Kravene omfatter blandt andet:

 • Grænseværdi for energiforbrug
 • Forbud mod fossil olie eller gas til opvarmning
 • Energi- og CO2-reducerende tiltag for at begrænse klimabelastningen
 • Grænseværdi for vandforbrug
 • Vandreducerende tiltag, som sikrer effektiv brug af vand
 • Grænseværdi for restaffald
 • Effektiv kildesortering for at sikre mulighed for genanvendelse af materialer og udnyttelse af ressourcer
 • Forebyggelse af madspild
 • Forbud mod engangsartikler i den daglige servering
 • Strenge miljøkrav til engangsartikler for catering, take away og fast food
 • Servering af mad fra råvarer, der belaster miljøet mindre
 • Servering af en høj andel økologisk mad og drikke
 • Sikring af at biodiversitet i hotellernes udeområde forbedres
 • Brug af miljømærkede produkter til den daglige rengøring, opvask og tekstilvask for at begrænse uønskede kemikalier
 • Brug af en række miljømærkede produkter og servicer
 • Oplæring af medarbejdere, så alle bliver engageret i miljøarbejdet


 • Nationalt gebyr

  Gebyrer gældende fra 01-01-2023

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  2.284€ + moms per enhed

  Ansøgningsgebyret reduceres til 1.557€ + moms per efterfølgende enhed i en kæde**, hvis der er tale om en koordineret anøgning med én samlet kontaktperson.

  Fornyelsesgebyr*

  1.142€ + moms per enhed

  Fornyelsesgebyret reduceres til 778€ + moms per enhed i en kæde** i henhold til samme regler som ovenfor. 

   Kontrolbesøg i Norden For mere end ét kontrolbesøg i Norden 519€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,1 % af enhedens totale omsætning + moms per år for omsætning 0-1,8 mio. €        

  0,03 % af enhedens totale omsætning + moms per år for omsætning >1,8 mio. €

  Minimumsgebyr for Danmark
  1.038€ + moms per enhed per år
  Maksimumsgebyr for Danmark

  4.000€ + moms per enhed per år

  En kæde**, som har mere end 5 enheder certificeret med Svanemærket kan i stedet for ovenstående anvendelsesgebyrer betale et fast årligt gebyr på 1.659€ + moms per enhed.

  * Hvis et overnatningssted også har spisefaciliteter og konferencefaciliteter på samme adresse tæller det som én enhed.

  ** En kæde defineres her som enheder med identiske brands og samme koncepter, som certificerer mindst 5 hoteller og ansøger om licens samlet og koordineret, samt har koordinering i licensernes gyldighedsperiode.

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer, og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 29-09-2022, gældende fra d. 01-01-2023.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.


  Gebyrer gældende fra 01-01-2022 til 31-12-2022

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  2.200€ + moms per enhed

  Ansøgningsgebyret reduceres til 1.500€ + moms per efterfølgende enhed i en kæde**, hvis der er tale om en koordineret anøgning med én samlet kontaktperson.

  Fornyelsesgebyr*

  1.100€ + moms per enhed

  Fornyelsesgebyret reduceres til 750€ + moms per enhed i en kæde** i henhold til samme regler som ovenfor. 

   Kontrolbesøg i Norden For mere end ét kontrolbesøg i Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,1 % af enhedens totale omsætning + moms per år for omsætning 0-1,8 mio. €        

  0,03 % af enhedens totale omsætning + moms per år for omsætning >1,8 mio.

  Minimumsgebyr for Danmark
  1.000€ + moms per enhed per år
  Maksimumsgebyr for Danmark

  4.000€ + moms per enhed per år

  En kæde**, som har mere end 5 enheder certificeret med Svanemærket kan i stedet for ovenstående anvendelsesgebyrer betale et fast årligt gebyr på 1.600€ + moms per enhed.

  * Hvis et overnatningssted også har spisefaciliteter og konferencefaciliteter på samme adresse tæller det som én enhed.

  ** En kæde defineres her som enheder med identiske brands og samme koncepter, som certificerer mindst 5 hoteller og ansøger om licens samlet og koordineret, samt har koordinering i licensernes gyldighedsperiode.

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer, og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 22-09-2021, gældende fra d. 01-01-2022.
  Der tages forbehold for fejl og mangler.


  Gebyrer gældende fra 01-01-2018 til 31-12-2021

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms per hotel, restaurant eller konferencecenter

  Ansøgningsgebyret halveres per enhed i en kæde hvis der er tale om en koordineret ansøgning med én samlet kontaktperson.

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms per hotel, restaurant eller konferencecenter

  Fornyelsesgebyret halveres per enhed i en kæde i henhold til samme regler som ovenfor. 

  Udvidelse af eksisterende licens** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,15% af enhedens totale omsætning + moms per år for omsætning 0-1,5 mio. €        

  0,03% af enhedens totale omsætning + moms per år for omsætning >1,5 mio. €
  Minimumsgebyr for Danmark
  2.000€ per hotel, restaurant eller konferencecenter + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark

  6.000€ per hotel, restaurant eller konferencecenter + moms per år

  En kæde betaler maksimalt 60.000€ + moms per år, dog aldrig mindre end 2.000€ per svanemærket hotel + moms per år

  Med en kæde menes en gruppe af hoteller i ét land, der tilhører samme koncern og som markedsføres under samme brand.

  * Hvis et overnatningssted også har spisefaciliteter og konferencefaciliteter på samme adresse tæller det som én enhed.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.
  Der tages forbehold for fejl og mangler.