Vaskehaller til transportmidler

Produktgruppen omfatter vaskeanlæg til personbiler, busser, lastbiler samt tog og andre transportmidler på spor.

Svanemærket har fokus på at mindske såvel vandforbrug som udledning af uønskede metaller.

Kravene omfatter:

 • Vaskeanlæggets udformning og renseanlæggets dimensioner.
 • Grænser for vandforbrug per vasket transportmiddel.
 • Grænser for udslip af mineralsk olie og uønskede metaller som fx bly og kobber.
 • Miljø- og sundhedsmæssige egenskaber ved de anvendte kemikalier. Eksempelvis skal pleje- og vaskemidler være uden nanopartikler, skadelige fluorstoffer og stoffer, der er på EU´s liste over stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende – og en del af vaskemidlerne skal være svanemærkede.
 • Affaldshåndtering.
 • Miljøledelse, der inkluderer rutiner for drift og vedligehold.


 • Kriteriedokumentet for vaskehaller til transportmidler er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Vaskehaller til bil
  • Vaskehaller til bus og lastbil
  • Vaskehaller til tog
  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe.

  Nationalt gebyr

  Gebyrer gældende fra den 01-01-2023 for varegrupperne: Vaskehaller til bil samt vaskehaller til, bus og lastbil 

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.114€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.557€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 519€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.557€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.595€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms

  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms

  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,15 % af den svanemærkede omsætning i vaskehallerne + moms per år
  Minimumsgebyr for Danmark
  2.076€ + moms per år, per brand
  Maksimumsgebyr for Danmark
  33.350€ + moms per år, per brand
  Nationalt Anvendelsesgebyr (grundlicens) 2.076€ + moms per år, per brand

  Gebyrer gældende fra den 01-01-2023 for varegruppen: Vaskehaller til tog

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.114€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.557€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 519€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.557€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.595€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms
  Nationalt Anvendelsesgebyr 4.000€ + moms per år
  Nationalt Anvendelsesgebyr (grundlicens)
  2.076€ + moms per år
  Gebyr for anlæg uden for Norden 2.076€ + moms per år 

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.038€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 29-09-2022, gældende fra d. 01-01-2023.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.


  Gebyrer gældende fra den 01-01-2018 til den 31-12-2022

  Kriteriedokumentet for Bilvaskehaller er et samlet dokument for varegrupperne

  • Vaskehaller til bil
  • Vaskehaller til bus og lastbil
  • Vaskehaller til tog
  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste.


  Gebyrer gældende for varegrupperne: Vaskehaller til bil samt vaskehaller til, bus og lastbil 
  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms

  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,15 % af den svanemærkede omsætning i vaskehallerne + moms per år
  Minimumsgebyr for Danmark
  2.000€ + moms per år, per brand
  Maksimumsgebyr for Danmark
  33.350€ + moms per år, per brand
  Nationalt Anvendelsesgebyr (grundlicens) 2.000€ + moms per år, per brand

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. Bemærk, at der for vaskehaller knyttet op til grundlicenser laves løbende stikprøvekontroller af anlæggene. Når disse gennemføres som kontrolbesøg faktureres der herfor. Dette faktueres som udgangspunkt til grundlicenshaveren, da stikprøver kan gå på tværs af brands.

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  **** For vaskehaller med samme brand og hvor samtlige vaskehaller er koblet op til en grundlicens hos vaskehalsleverandøren halveres minimumgebyret i Danmark,

  Offentliggjort d. 26-09-2017 gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.

  Gebyrer gældende for varegruppen: Vaskehaller til tog

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Nationalt Anvendelsesgebyr 4.000€ + moms per år
  Nationalt Anvendelsesgebyr (grundlicens)
  2.000€ + moms per år
  Gebyr for anlæg uden for Norden 2000€ + moms per år 

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 08-02-2019 gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,15% af omsætning i vaskehallerne + moms per år       
  Minimumsgebyr for Danmark 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark 33.350€ + moms per år
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år)
  2000€ + moms per år 

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017 gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,15% af omsætning i vaskehallerne + moms per år       
  Minimumsgebyr for Danmark 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark 33.350€ + moms per år
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år)
  2000€ + moms per år 

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017 gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.