Faste brændsler og optændingsprodukter

Produktgruppen omfatter følgende typer faste brændsler og optændingsprodukter: træpiller, træbriketter, flis, brænde, grillkul/-briketter samt optændingsprodukter. Der bliver både stillet krav til råvarer, produktion og brugsfase for at mindske det samlede aftryk på miljø og klima – og for at spare på jordens ressourcer. Kravene omfatter bl.a.:

 • Materialet i produkterne skal bestå af fornybart materiale.
 • Råvarerne skal stamme fra bæredygtigt producerede, kontrollerede kilder.
 • Energiforbruget i produktionen skal begrænses for at sikre energieffektivitet og mindske klimabelastningen.
 • Der er skrappe krav til brug af fossile energiråvarer i produktionen, fordi de i et livcyklusperspektiv har stor betydning for emissioner af klimagasser.
 • Produkterne skal opfylde relevante funktions- og kvalitetskrav bl.a. forbrændingsegenskaber.

Engangsgrill kan ikke svanemærkes.


 • Kriteriedokumentet for faste brændsler og optændingsprodukter er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Træpiller og træfils
  • Briketter og brænde
  • Grillkul/briketter og optændingsprodukter

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe..

  Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2023 for varegruppen: Træpiller og træ

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 3.114€ + moms
  Fornyelsesgebyr* 1.557€ + moms
  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden**
  519€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa**
  1.557€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.595€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens***
  For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms

  Anvendelsesgebyr for Norden
  0,15 % af den svanemærkede omsætning + moms for 0-20 mio. € per år

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms for > 20 mio. € per år

  Minimumsgebyr for Norden
  2.076€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden
  Intet maksimumsgebyr

  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år)
   

  2.076€ + moms per år

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2023 for varegrupperne: Briketter og brænde samt grillkul/briketter og optændingsprodukter

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr*

  3.114€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.557€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden**

  519€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg Europa**

  1.557€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa**

  2.595€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens***

  For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms

  Anvendelsesgebyr for Norden

  0,3 % af omsætning + moms for 0-50 mio. € per år

  0,05 % af omsætning + moms for > 50 mio. € per år

  Minimumsgebyr for Norden

  2.076€ + moms per år

  Maksimumsgebyr for Norden

  Intet maksimumsgebyr

  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 

  2.076€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.038€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 29-09-2022, gældende fra d. 01-01-2023.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.


  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2018 til d. 31-12-2022 for varegruppen: Træpiller og træ

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 3.000€ + moms
  Fornyelsesgebyr* 1.500€ + moms
  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden**
  500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa**
  1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens***
  For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden
  0,15 % af den svanemærkede omsætning + moms for 0-20 mio. € per år

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms for > 20 mio. € per år
  Minimumsgebyr for Norden
  2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden
  Intet maksimumsgebyr

  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 

  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2018 til d. 31-12-2022 for varegruppen: Briketter og brænde samt grillkul/briketter og optændingsprodukter

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden**

  500€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg Europa**

  1.500€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa**

  2.500€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens***

  For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 350€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Anvendelsesgebyr for Norden

  0,3% af omsætning + moms for 0-50 mio. € per år

  0,05% af omsætning + moms for > 50 mio. € per år

  Minimumsgebyr for Norden

  2.000€ + moms per år

  Maksimumsgebyr for Norden

  Intet maksimumsgebyr

  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 

  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.

  500€ + moms per kontrolbesøg

  500€ + moms per kontrolbesøg

  2.500€ + moms per kontrolbesøg

  2.500€ + moms per kontrolbesøg