Huse, lejligheder, skoler og daginstitutioner

Følgende bygningstyper kan certificeres med Svanemærket: Etagebyggeri, skoler, daginstitutioner og huse, fx parcelhuse, rækkehuse og sommerhuse.

Svanemærkede byggerier lever op til skrappe krav i hele livscyklus og er bl.a. kendetegnet ved:

 • Lavt energiforbrug inkl. præmiering for brug af vedvarende energi
 • Godt indeklima vha. krav til bl.a. dagslys ventilation og fugtsikring
 • Lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter
 • Lever op til strenge krav til certificeret træ
 • Gennemgang af en uvildig tredjepart af både byggeproces og det færdige byggeri

Få mere information om licensstruktur og tildeling af licens her.

Producenter af den type byggeprodukter, der stilles krav til i Svanemærkets kriterier for Huse, lejligheder, skoler og daginstitutioner, skal deklarere udvalgte produktegenskaber i Nordisk Miljømærknings byggevaredatabase.
Alle henvendelser og spørgsmål om Byggevaredatabasen skal sendes til hus@ecolabel.dk.
For yderligere information om Byggevaredatabasen, se her.


 • Alle licenser har som fast gebyr ”Ansøgningsgebyr” og ”Anvendelsesgebyr”. Derudover kan nogle licenser have ekstragebyr. Der forskellige gebyrtyper er beskrevet nærmere nedenfor. Der betales særskilt gebyr for hver byggekategori. 

  Nationalt gebyr 

  Gebyrer gældende fra 01-01-2023

  Ansøgningsgebyr

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr til ét etapeprojekt*

  6.747€ + moms

  Mere end én etape inden for Norden**

  2.076€ + moms

  Ansøgningsgebyr til grundlicens***

  3.114€ + moms

  Fornyelse af grundlicens****

  1.557€ + moms

  * Inkluderer ansøgningsgebyr, sædvanlig kontrolbesøg (op til to kontrolbesøg) og tre opfølgningssager, der fordeler sig således:

  1. Sagsbehandling af kontrolbesøgsdokumenterne.
  2. Sagsbehandling af afslutningsdokumentation.
  3. Sagsbehandling af materialelisten.

  ** Hvis projektet indeholder mere end én etape, koster hver ekstra etape 2.076€ + moms, som omfatter et ekstra kontrolbesøg (519€ + moms) og sagsbehandling af opfølgningssager i forbindelse med hver etape (1.557€ + moms).

  *** Ansøgningsgebyr til grundlicens dækker alene grundlicensen og ikke tilhørende projekter.

  **** Fornyelsesgebyr er forbundet med en ny generation af kriteriedokumentet.

  Anvendelsesgebyr

  Anvendelsesgebyr for projektet skal betales, når licensen tildeles. Der betales et acontogebyr på basis af den forventede projektaflevering. Når projektet afsluttes, foretages om nødvendigt en regulering, f.eks. hvis projekt eller plan har ændret sig undervejs i processen.

  1. Almindelig afregning (anvendelsesgebyr pr. projekt):

  Gebyret betales aconto for hele byggeriet, når licensen tildeles.

  Anvendelsesgebyret for en grundlicens er 2.076€ + moms pr. år og faktureres løbende årligt.

  Type af gebyr

  Beløb

  Anvendelsesgebyr for Danmark

  0,3 % af den svanemærkede omsætning (baseret på bygningernes
  tekniske værdi) + moms 
  Hvis entreprisesummen overstiger 10 mio. € (excl. moms), så betales kun 0,1 % af den andel, der overstiger 10 mio. € (excl. moms)

  Minimum anvendelsesgebyr for Danmark

  6.228€ + moms

  2. Alternativ afregning (fast årligt anvendelsesgebyr):

  Hvis man som entreprenør eller udvikler løbende har mere end to certificerede byggerier om året, vil det typisk være en økonomisk fordel at indgå en strategisk samarbejdsaftale med Miljømærkning Danmark.

  Der betales et årligt anvendelsesgebyr for at benytte Svanemærket i Danmark i det pågældende kalenderår. Der afholdes et årligt opstartsmøde senest i december, hvor projekter i det kommende år planlægges. I starten af hvert år (januar) faktureres 69.000€ + moms, uanset hvor meget byggeri der afleveres og igangsættes.

  Derudover skal man kun betale ansøgningsgebyr for hvert projekt og eventuelle ekstragebyrer.

  Type af gebyr

  Beløb

  Anvendelsesgebyr 

  69.000€ + moms pr. år

  3. Yderligere gebyrer

  Eventuelle yderligere gebyrer er kun relevant i få tilfælde. F.eks. hvis Miljømærkning Danmark skal på kontrolbesøg hos en underentreprenør, der leverer færdige moduler eller dele af bygninger.

  Eventuelt ekstragebyr

  Beløb

  Yderligere kontrolbesøg inden for Norden*****

  519€ + moms pr. kontrolbesøg

  Kontrolbesøg Europa*****

  1.557€ + moms pr. kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa*****

  2.595€ + moms pr. kontrolbesøg

  Udvidelse og ændringer af eksisterende licens

  Med etaper


  Mindre sager


  Første etapeudvidelse: 3.633€ + moms
  Flere etapeudvidelser: 2.854€ + moms pr. etape

  <4 timer: 389€ + moms
  <8 timer: 778€ + moms
  ≥8 timer: 1.557€ + moms

  ***** Ved kontrolbesøg, hvor der er behov for mere end én dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.038€ + moms pr. ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger.

  Offentliggjort den 29-09-2022, gældende fra den 01-01-2023.


  Gebyrer gældende fra 01-01-2022 til 31-12-2022
  Ansøgningsgebyr

  ”Alle licenser har som fast gebyr ”Ansøgningsgebyr” og ”Anvendelsesgebyr”. Derudover kan nogle licenser have ekstragebyr. Der forskellige gebyrtyper er beskrevet nærmere nedenfor. Der betales særskilt gebyr for hver byggekategori. ”

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr til et etapeprojekt*

  6.500€ + moms

  Mere end én etappe inden for Norden**

  2000€ + moms

  Ansøgningsgebyr til grundlicens***

  3.000€ + moms

  Fornyelse af grundlicens****

  1.500€ + moms

  * Inkluderer ansøgningsgebyr, sædvanlige kontrolbesøg (op til to kontrolbesøg) og tre opfølgningssager, der fordeler sig således:

  1. Sagsbehandling af kontrolbesøgsdokumenterne.
  2. Sagsbehandling af afslutningsdokumentation.
  3. Sagsbehandling af materialelisten.

  ** Hvis projektet indeholder mere end én etape, koster hver ekstra etape 2.000€ + moms, som omfatter et ekstra kontrolbesøg (500€ + moms) og sagsbehandling af opfølgningssager i forbindelse med hver etape (1.500€ + moms).

  *** Ansøgningsgebyr til grundlicens dækker alene grundlicensen og ikke tilhørende projekter.

  **** Fornyelsesgebyr er forbundet med en ny generation af kriteriedokumentet.

  Anvendelsesgebyr

  Anvendelsesgebyret for projektet skal betales, når licensen tildeles. Der betales et acontogebyr på basis af den forventede projektaflevering. Når projektet afsluttes, foretages om nødvendigt en regulering, f.eks. hvis projekt eller plan har ændret sig undervejs i processen.

  1. Almindelig afregning (anvendelsesgebyr pr. projekt):

  Anvendelsesgebyr betales fra det år, hvor licensen tildeles, til og med det år, hvor projektet afsluttes, og de sidste etaper overdrages. Gebyret betales aconto for hele projektperioden, når licensen tildeles. Der betales minimum anvendelsesgebyr på 2.000€ + moms pr. år fra licensen tildeles til byggeriet er afleveret.

  I de år, hvor en eller flere etaper bliver afleveret, betales 0,3% af afleveringernes samlede tekniske værdi (maks. 33.350€ + moms). Hvis projektet afleveres i flere etaper i forskellige år, betales 0,3% (maks. 33.350€ + moms) for hver etape.

  Anvendelsesgebyret for en grundlicens er 2.000€ + moms pr. år og faktureres løbende årligt.

  Type af gebyr

  Beløb

  Anvendelsesgebyr for Danmark

  0,3 % af den svanemærkede omsætning (baseret på bygningernes tekniske værdi) + moms pr. år

  Minimum anvendelsesgebyr for Danmark

  2000€ + moms pr. år

  Maksimum anvendelsesgebyr for Danmark

  33.350€ + moms pr. år

  2. Alternativ afregning (fast årligt anvendelsesgebyr):

  Hvis man som entreprenør eller udvikler løbende har mere end to certificerede byggerier om året, vil det typisk være en økonomisk fordel at indgå en strategisk samarbejdsaftale med Miljømærkning Danmark.

  Der betales et årligt anvendelsesgebyr for at benytte Svanemærket i Danmark i det pågældende kalenderår. Der afholdes et årligt opstartsmøde senest i december, hvor projekter i det kommende år planlægges. I starten af hvert år (januar) faktureres 66.700 € + moms, uanset hvor meget byggeri der afleveres og igangsættes.

  Derudover skal man kun betale ansøgningsgebyr for hvert projekt og eventuelle ekstragebyrer.

  Type af gebyr

  Beløb

  Anvendelsesgebyr hvert år

  66.700€ + moms pr. år

  3. Yderligere gebyrer

  Eventuelle yderligere gebyrer er kun relevant i få tilfælde. F.eks. hvis Miljømærkning Danmark skal på kontrolbesøg hos en underentreprenør, der leverer færdige moduler eller dele af bygninger.

  Eventuelt ekstragebyr

  Beløb

  Yderligere kontrolbesøg inden for Norden*****

  500€ + moms pr. kontrolbesøg

  Kontrolbesøg Europa*****

  1500€ + moms pr. kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa*****

  2500€ + moms pr. kontrolbesøg

  Udvidelse og ændringer af eksisterende licens

  • Med etaper

  • Mindre sager


  Første etapeudvidelse: 3.500€ + moms
  Flere etapeudvidelser: 2.750€ + moms pr. etape

  <4 timer: 375€ + moms
  <8 timer: 750€ + moms
  ≥8 timer: 1.500€ + moms

  ***** Ved kontrolbesøg, hvor der er behov for mere end én dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms pr. ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger.

  Offentliggjort den 02-10-2021, gældende fra den 01-01-2022.


  Gebyrer gældende fra 01-01-2018 til 31.12.2021

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr

  3.000€ + moms

  Fornyelsesgebyr

  1.500€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden* 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa* 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa* 2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:
  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,3 % af den svanemærkede omsætning (baseret på bygningernes tekniske værdi) + moms per år        
  Minimumsgebyr for Danmark 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark 33.350€ + moms per år

  * Ved kontrolbesøg, hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 
  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler på denne side.


  6.500€ + moms

   500€ + moms per kontrolbesøg