Kosmetiske produkter

Produktgruppen omfatter alle de typer af produkter, der hører ind under Kosmetikforordningen fx. produkter til pleje af hud og hår, solbeskyttelsesprodukter og dekorativ kosmetik. Herudover er det også muligt at svanemærke plejeprodukter til dyr samt vådservietter.
De stoffer, der indgår i et svanemærket kosmetisk produkt, skal leve op til skrappe miljø- og kemikaliekrav. Det betyder, at der er forbud mod at bruge en række stoffer. Herudover er der krav til udformning af emballagen med henblik på både at begrænse materialeforbruget og spild af produkterne.
Kravene omfatter bl.a.

 • Miljømæssige egenskaber (nedbrydelighed, bioakkumulerbarhed og giftighed over for vandlevende organismer) af de anvendte kemiske stoffer.
 • Ingen anvendelse af stoffer klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionsskadelige eller allergifremkaldende.
 • Ingen anvendelse af stoffer, som står på EU's liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
 • Ingen anvendelse af mikroplast.
 • Ingen parfume i produkter til babyer og børn.
 • Emballagemængde samt tømningsgrad for forskellige emballagetyper.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2018

  Kriteriedokumentet for kosmetik er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Shampoo, balsam, sæbe og tandspasta
  • Solbeskyttelse
  • Vådservietter
  • Øvrig kosmetik

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste.

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms dog mindst 750€ + moms per recept

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms dog mindst 375€ + moms per recept

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 750€ + moms per recept
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.
  Gebyrer gældende indtil d. 31-12-2017

  Kriteriedokumentet for kosmetik er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Shampoo, balsam, sæbe og tandspasta
  • Solbeskyttelse
  • Vådservietter
  • Øvrig kosmetik

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste.

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms dog mindst 500€ + moms per recept 

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

  500€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa

  1.500€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens**

  For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer : 250€ + moms
  < 8 timer : 500€ + moms
  over 8 timer: 1.000€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 500€ + moms per recept.

  Anvendelsesgebyr for Norden

  0,3% af omsætning + moms per år

  Minimumsgebyr for Norden

  1.500€ + moms per år per varegruppe

  Maksimumsgebyr for Norden

  100.000€ + moms per år per varegruppe

  * Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Når du har nye produkter, som skal tilknyttes en eksisterende gyldig licens skal du betale et udvidelsesgebyr. Dette kan også være nye varianter af allerede godkendte produkter – f.eks. en shampoo, der nu også skal sælges i en ny volumenstørrelse. For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem opgaver, som tager mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort d. 22-01-2015, gældende indtil d. 31-12-2017

  Der tages forbehold for fejl og mangler