Kosmetiske produkter

Produktgruppen omfatter alle de typer af produkter, der hører ind under Kosmetikforordningen fx produkter til pleje af hud og hår, solbeskyttelsesprodukter og dekorativ kosmetik. Herudover er det også muligt at svanemærke plejeprodukter til dyr, sexprodukter hvis sammensætning ligner kosmetiske produkter (fx glidecreme og analcreme) samt vådservietter. Produkter der omfattes af Biocidforordningen kan ikke Svanemærkes.

De stoffer, der indgår i et svanemærket kosmetisk produkt, skal leve op til skrappe miljø- og kemikaliekrav. Det betyder, at der er forbud mod at bruge en række stoffer. Herudover er der krav til udformning af emballagen med henblik på både at begrænse materialeforbruget og spild af produkterne.

Kravene omfatter bl.a.:

 • Miljømæssige egenskaber (nedbrydelighed, bioakkumulerbarhed og giftighed over for vandlevende organismer) af de anvendte kemiske stoffer.
 • Sundhedsmæssige egenskaber af de anvendte kemiske stoffer – her er bl.a. krav til parfumer og aromaer, farvestoffer, UV-filtre og konserveringsmidler.
 • Ingen anvendelse af stoffer, som står på EU's liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
 • Ingen parfume i produkter til babyer og børn.
 • Emballagemængde samt tømningsgrad for forskellige emballagetyper.


 • Kriteriedokumentet for kosmetik er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Shampoo, balsam, sæbe og tandpasta
  • Solbeskyttelse
  • Vådservietter
  • Øvrig kosmetik
  • Ikke kosmetiske plejeprodukter*

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe.

  Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2023

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr** 3.114€ + moms dog mindst 778€ + moms per recept
  Fornyelsesgebyr** 1.557€ + moms dog mindst 389€ + moms per uændret recept og 778€ + moms per ny/ændret recept
  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden*** 519€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa*** 1.557€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa*** 2.595€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens****

  For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

   < 4 timer: 389€ + moms
   < 8 timer: 778€ + moms
   ≥ 8 timer: 1.557€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 778€ + moms per recept

  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-50 mio. €

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år >50 mio. € 
  Minimumsgebyr for Norden 2.076€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumsgebyr

  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år)

  2.076€ + moms per år

  * Visse kosmetiklignende produkter, der ikke falder under kosmetikforordningen kan få licens til Svanemærket efter disse kriterier i henhold til produktgruppedefinitionen. Disse produkter er gebyrmæssigt samlet i en særskilt varegruppe.

  ** Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  *** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.038€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  **** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 29-09-2022, gældende fra d. 01-01-2023.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.


  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2019 til d. 31-12-2022

  Kriteriedokumentet for kosmetik er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Shampoo, balsam, sæbe og tandpasta
  • Solbeskyttelse
  • Vådservietter
  • Øvrig kosmetik
  • Ikke kosmetiske plejeprodukter*

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste.

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr** 3.000€ + moms dog mindst 750€ + moms per recept
  Fornyelsesgebyr** 1.500€ + moms dog mindst 375€ + moms per recept
  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden*** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa*** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa*** 2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens****

  For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

   < 4 timer: 375€ + moms
   < 8 timer: 750€ + moms
   ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 750€ + moms per recept

  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-50 mio. €

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år >50 mio. € 
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumsgebyr

  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år)

  2.000€ + moms per år

  * Visse kosmetiklignende produkter, der ikke falder under kosmetikforordningen kan få licens til Svanemærket efter disse kriterier i henhold til produktgruppedefinitionen. Disse produkter er gebyrmæssigt samlet i en særskilt varegruppe.

  ** Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  *** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  **** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 30-08-2018, gældende fra d. 01-01-2019.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.