Indendørs maling og lak

Svanemærket maling og lak omfatter indendørs dekorative malinger og lakker, træbejdse og tilsvarende produkter. Svanemærket maling stiller skrappe krav til bl.a. opløsningsmidler og blødgørere samt miljøskadelige stoffer.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra 01-01-2021

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms dog mindst 375€ + moms per recept

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms dog mindst 188€ + moms per recept

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 375€ + moms per recept
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-30 mio. €

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for >30 mio. €

  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.000€ + moms per år

  Offentliggjort d.04-09-2020, gældende fra d. 01-01-2021.
  Der tages forbehold for fejl og mangler.  Gebyrer gældende fra 01-01-2018

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms dog mindst 375€ + moms per recept

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms dog mindst 188€ + moms per recept

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 375€ + moms per recept
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.