Flydende og gasformige brændsler

Produktgruppen omfatter flydende og gasformige brændsler til transport (vej, skib og fly), opvarmning og industriel brug.

Der er skrappe krav til råvarerne i svanemærkede brændsler. Det betyder, at brændslerne enten skal bestå af 100 % fornybare råvarer eller blandinger af fornybare og fossile råvarer. De fornybare råvarer skal leve op til en række krav om bl.a. sporbarhed og en mere bæredygtig produktion, og der er ligeledes forbud mod en række råvarer. Råvarekravene bidrager til at mindske klimabelastningen, sikre biodiversitet og spare på jordens ressourcer.

Kravene omfatter bl.a.:

 • Høj andel fornybare råvarer
 • De fornybare råvarer skal være bæredygtigt producerede og komme fra kontrollerede kilder
 • De fornybare råvarer skal være sporbare
 • Ingen anvendelse af palmeolie, sojaolie og sukkerrør
 • Ingen anvendelse af råvarer fra genmodificerede planter
 • Ingen anvendelse af fossile komponenter baseret på tjæresand, skiferolie eller kul
 • Skrappe krav til reduktion af udslip af klimagasser
 • Arbejdsforhold i produktion af råvarer og brændstoffer skal leve op til relevante FN-konventioner
 • Opfyldelse af anerkendte brændstofstandarder


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2023

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.114€ + moms per produktionsanlæg og brændselstype

  Fornyelsesgebyr*

  1.557€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 519€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.557€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**

  2.595€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms

  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms

  Hvis udvidelse med nye produktionsanlæg og/eller brændselstyper - dog mindst 3.114€ + moms per produktionsanlæg og brændselstype.

  Anvendelsesgebyr for Norden 0,15 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-20 mio. €        

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år >20 mio. €

  Minimumsgebyr for Norden 2.076€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år
  Gebyr for salg uden for Norden

  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.076€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.038€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 29-09-20227, gældende fra d. 01-01-2023.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.


  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2018 til d. 31-12-2022

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms per produktionsanlæg og brændselstype

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**

  2.500€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms

  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Hvis udvidelse med nye produktionsanlæg og/eller brændselstyper - dog mindst 3.000€ + moms per produktionsanlæg og brændselstype.

  Anvendelsesgebyr for Norden 0,15 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-20 mio. €        

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år >20 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år
  Gebyr for salg uden for Norden

  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.