Flydende og gasformige brændsler

Produktgruppen omfatter flydende og gasformige brændsler til transport (vej, skib og fly), opvarmning og industriel brug. Gasformige brændsler omfatter også flydende biogas (LBG) og bio-LPG (også kaldet biopropan).

Svanemærket er et redskab til overgangen fra fossile til fornybare brændstoffer. Ved at producere svanemærket brændstof bidrager I til at reducere udledningen af drivhusgasser, bevaring af natur og en mere cirkulær økonomi.

Kravene omfatter bl.a.:

 • Brug af 100 % fornybare og fossilfrie råvarer
 • Reduktion af drivhusgasudslip med 75-90 % sammenlignet med fossile alternativer
 • Årlig dokumentation af drivhusgasudledninger, hvilket kan bruges til bæredygtighedsrapportering
 • Brug af fornybare råvarer, som er klassificeret som biologiske restprodukter eller affald, i gasformige brændsler
 • Brug af fornybare råvarer, som er ansvarligt produceret, sporbare og fra kontrollerede kilder
 • Forbud mod råvarer, som er egnet til foder eller fødevarer, eller som er fra genmodificerede planter
 • Forbud mod problematiske råvarer som palme- og sojaolie
 • Arbejdsforhold i produktion af råvarer og brændstoffer skal leve op til relevante FN-konventioner
 • Opfyldelse af anerkendte brændstofstandarder


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2023

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.114€ + moms per produktionsanlæg og brændselstype

  Fornyelsesgebyr*

  1.557€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 519€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.557€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**

  2.595€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms

  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms

  Hvis udvidelse med nye produktionsanlæg og/eller brændselstyper - dog mindst 3.114€ + moms per produktionsanlæg og brændselstype.

  Anvendelsesgebyr for Norden 0,15 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-20 mio. €        

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år >20 mio. €

  Minimumsgebyr for Norden 2.076€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år
  Gebyr for salg uden for Norden

  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.076€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.038€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 29-09-20227, gældende fra d. 01-01-2023.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.


  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2018 til d. 31-12-2022

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms per produktionsanlæg og brændselstype

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**

  2.500€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms

  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Hvis udvidelse med nye produktionsanlæg og/eller brændselstyper - dog mindst 3.000€ + moms per produktionsanlæg og brændselstype.

  Anvendelsesgebyr for Norden 0,15 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-20 mio. €        

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år >20 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år
  Gebyr for salg uden for Norden

  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.