Emballage til flydende fødevarer

Produktgruppen omfatter primæremballage af pap, plast, aluminium og glas, som bruges til færdigproducerede mad- og drikkevarer som for eksempel mælk, supper og yoghurt. Emballagens indhold, altså mad-/drikkevaren, kan ikke svanemærkes.

Der er skrappe krav til de råvarer og kemikalier, som bliver brugt til at fremstille svanemærkede emballager til flydende fødevarer - og der er fokus på både miljø- og sundhedsaspekter. Kravene er med til at fremme øget genanvendelse, reducere produkternes klimabelastning, bidrage til større uafhængighed af fossile råvarer og undgå tab af biodiversitet.

Kravene omfatter bl.a.:

 • Emballagen skal bestå af mindst 90 % fornybare materialer eller mindst 80 % genanvendt materiale for at spare på jordens ressourcer og reducere drivhusgasemissioner.
 • Skrappe krav til kemikalier, hvilket gavner både sundhed og muligheden for genanvendelse. Dette omfatter bl.a. forbud mod ftalater, bisphenol A, S og F samt PVC.
 • Træråvarer skal kunne spores og være certificerede.
 • Design af emballagen for at øge muligheden for genanvendelse og for at sikre, at miljøfordelene ikke opnås på bekostning af emballagens primære funktion, der er at beskytte og bevare fødevaren.
 • Mærkning med sorteringssymbol/-tekst.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra den 01-01-2023

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.114€ + moms. Anvendte papirmasser skal være kontrolleret og registret i henhold til de gældende nordiske gebyrregler for papir og pulp**, før ansøgning godkendes.

  Fornyelsesgebyr*

  1.557€ + moms. Anvendte papirmasser skal være kontrolleret og registret i henhold til de gældende nordiske gebyrregler for papir og pulp**, før ansøgning godkendes.

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden*** 519€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa*** 1.557€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa***
  2.595€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens**** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-50 mio. €        

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år >50 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden 2.076€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumsgebyr
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.076€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ansøger henvises til at benytte linket: Nordic Ecolabel fees paper & pulp og orientere sig under punktet 'Inspection of board (Disposables for food, criteria generation 4)'.

  *** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.038€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  **** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 29-09-2022, gældende fra d. 01-01-2023.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.


  Gebyrer gældende fra den 01-03-2019 til den 31-12-2022

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms. Anvendte papirmasser skal være kontrolleret og registret i henhold til de gældende nordiske gebyrregler for papir og pulp**, før ansøgning godkendes.

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms. Anvendte papirmasser skal være kontrolleret og registret i henhold til de gældende nordiske gebyrregler for papir og pulp**, før ansøgning godkendes.

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden*** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa*** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa***
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens**** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-50 mio. €        

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år >50 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumsgebyr
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ansøger henvises til at benytte linket: Nordic Ecolabel fees paper & pulp og orientere sig under punktet 'Inspection of board (Disposables for food, criteria generation 4)'.

  *** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  **** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 01-03-2019, gældende fra d. 01-03-2019.


  Der tages forbehold for fejl og mangler.