Skivoks

Produktgruppen omfatter alle de typer af produkter, der kan anvendes på ski og snowboards til brug på sne.

De produkter, der indgår i svanemærket skivoks skal leve op til skrappe miljø- og kemikaliekrav, hvilket bl.a. betyder, at der ikke må tilsættes organiske fluorstoffer. Produkterne skal samtidig være lige så gode som traditionelle fluorholdige produkter.

Kravene omfatter bl.a.:

  • Ingen anvendelse af organiske fluorholdige forbindelser.
  • Ingen anvendelse af stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagen- eller reproduktionsskadelige, og ingen anvendelse af stoffer der betyder, at produktet klassificeres som miljø- eller sundhedsskadeligt.
  • Indholdsstofferne skal være aerobt nedbrydelige.
  • Dokumentation af glideevne, slidstyrke og smudsafvisende egenskaber gennem test af disse egenskaber.


  • Nordisk gebyr

    Gebyrer gældende fra 19-06-2018

    Type af gebyr
    Beløb
    Ansøgningsgebyr*
    3.000€ + moms dog mindst 750€ + moms per recept
    Fornyelsesgebyr*
    1.500€ + moms dog mindst 375€ + moms per recept
    Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden**
    500€ + moms per kontrolbesøg
    Kontrolbesøg Europa**
    2.500€ + moms per kontrolbesøg
    Udvidelse af eksisterende licens***
    For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

    < 4 timer: 375€ + moms
    < 8 timer: 750€ + moms
    ≥ over 8 timer: 1.500€ + moms

    Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 750€ + moms per recept
    Anvendelsesgebyr for Norden
    0,3% af omsætning + moms per år for 0-50 mio. €

    0,05% af omsætning + moms per år >50 mio. €
    Minimumsgebyr for Norden
    2.000€ + moms per år
    Maksimumsgebyr for Norden
    Intet maksimum
    Gebyr for salg uden for Norden
    (Hvis omsætning >300.000€/år) 
    2.000€ + moms per år

    * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

    ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

    *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

    Offentliggjort d. 22-06-2018, gældende fra d. 19-06-2018.


    Der tages forbehold for fejl og mangler.

    3.000€ + moms dog mindst 750€ + moms per recept

    2.000€ + moms per år
    2.000€ + moms per år