Rens af væskeskadet elektronik

Produktgruppen omfatter rensning af væskeskadet elektronik som eksempelvis mobiltelefoner, tablets og computere.

Rensning af væskeskadet elektronik er en cirkulær forretningsmodel, der har fokus på at forlænge elektronikkens levetid – og dermed mindske såvel mængden af elektronikaffald som behovet for produktion af ny elektronik.

Svanemærket har fokus på at sikre, at kunden oplever ydelsen som et kvalitetsmæssigt godt alternativ til at smide væk og købe nyt – og på at sikre, at ydelsen foregår så skånsomt som muligt for miljøet.

Kravene omfatter bl.a.:

 • Dokumentation for høj redningsprocent af den væskeskadede elektronik, mindst 65 % for laptops og mindst 50 % for smartphones, tablets og smartwatches.
 • Sikring af, at korrosionen stopper, så der ikke opstår efterfølgende skader på grund af udsættelsen for væske.
 • Selve rensningen og tørringen af det elektroniske produkt må maksimalt tage én arbejdsdag for at sikre så få ulemper som muligt for kunden.
 • Grænser for energi- og vandforbrug i renseprocessen.
 • Alle midler til rensningen skal være certificerede med Svanemærket, EU-Blomsten eller Bra Miljöval.
 • Korrekt håndtering af elektronikaffald, der måtte fremkomme som en del af processen.


 • Gebyr

  Gebyrer gældende fra den 01-01-2023 

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.114€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.557€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 519€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.557€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.595€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms
  Anvendelsesgebyr Det årlige gebyr beregnes ved antallet af svanemærkede enheder, der er blevet repareret fra de værksteder, som er en del af licensen (i hele verden):

  1€ + moms for en succesfuld svanemærket reparation af en computer
  0.5€ + moms for en succesfuld svanemærket reparation af en tablet eller en telefon
  Minimumsgebyr 2.076€ + moms per år
  Maksimumsgebyr Intet maksimumgebyr

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Nordisk Miljømærkning pålægge et yderligere gebyr på 1.038€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. Nordisk Miljømærkning vil hvert år tilfældigt tage på kontrolkontrol hos ca. 10% af de produktionssteder, der er tilknyttet en licens. Disse revisioner faktureres licenshaveren i henhold til vores prisliste (revisioner udføres normalt og faktureres af den organisation, hvor produktionsstedet er placeret, hvis det er inden for Norden). Hvis der findes afvigelser under revisionerne - kan niveauet for stikprøvekontrol øges - og hvis der ikke findes problemer, kan niveauet nedsættes. Nordisk Miljømærkning bestemmer udelukkende det nødvendige niveau for stikprøvekontrol.

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere. 

   Samme pris gælder over hele verden.

  Offentliggjort d. 29-09-2022, gældende fra d. 01-01-2023.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.  Gebyrer gældende fra den 19-02-2020 til den 31-12-2022

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr Det årlige gebyr beregnes ved antallet af svanemærkede enheder, der er blevet repareret fra de værksteder, som er en del af licensen (i hele verden):

  1€ + moms for en succesfuld svanemærket reparation af en computer
  0.5€ + moms for en succesfuld svanemærket reparation af en tablet eller en telefon
  Minimumsgebyr 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr Intet maksimumgebyr

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Nordisk Miljømærkning pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. Nordisk Miljømærkning vil hvert år tilfældigt tage på kontrolkontrol hos ca. 10% af de produktionssteder, der er tilknyttet en licens. Disse revisioner faktureres licenshaveren i henhold til vores prisliste (revisioner udføres normalt og faktureres af den organisation, hvor produktionsstedet er placeret, hvis det er inden for Norden). Hvis der findes afvigelser under revisionerne - kan niveauet for stikprøvekontrol øges - og hvis der ikke findes problemer, kan niveauet nedsættes. Nordisk Miljømærkning bestemmer udelukkende det nødvendige niveau for stikprøvekontrol.

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere. 

   Samme pris gælder over hele verden.

  Offentliggjort d. 21-02-2020, gældende fra d. 19-02-2020.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.