Tekstiler, skind og læder (produkter)

Produktgruppen omfatter produkter af tekstilfibre, skind og læder. Bl.a. beklædning til både privat og professionel brug, boligtekstiler samt tekstilfibre, garn og metervarer til beklædning eller boligtekstil. Eksempler på beklædning: bukser, skjorter, jakker, arbejdstøj, uniformer, undertøj og tasker. Eksempler på boligtekstil: dyner, puder, håndklæder, sengetøj, gardiner, duge og møbelstoffer.

Svanemærkede tekstiler, skind og læder skal have reduceret miljølastning i hele tekstilets livsforløb, og FN’s konventioner for arbejdstagerrettigheder (ILO) skal overholdes i produktionen.

Kravene omfatter bl.a.:

 • Brug af fibre, der enten er økologiske, recirkulerede eller baseret på fornybare råvarer, der efterlever specifikke miljøkrav.
 • Miljø- og sundhedsegenskaber ved alle kemikalier, som bruges i tekstilproduktionen. Der er bl.a. skrappe krav til stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, kan skade vores reproduktionsevne eller kan skade arvemateriale. Der er forbud mod hormonforstyrrende og mistænkt hormonforstyrrende stoffer på aktuelle lister fra EU og nationale myndigheder, flammehæmmere, fluorstoffer og antibakterielle tilsætninger inkl. nanopartikler.
 • Implementering af et minimum af BAT (best available technology) vand- og energieffektivitetsteknikker eller egenproduktion af solenergi i tekstilproduktionen.
 • Test af tekstilets kvalitet, bl.a. dimensionsændring, farveægthed og slidstyrke.
 • Overholdelse af FN’s konventioner for arbejdstagerrettigheder (ILO).

To typer licenser: Produkt og produktion

 • Produktlicens
 • Produktionslicens

Hver licenstype kræver en separat ansøgning, og gebyrer beregnes pr. licenstype. For at kunne få svanemærket et produkt skal du have en produktlicens, som baseres på en eller flere produktionslicenser.

Produktlicens til produktejer/brandejer

Hvis du vil svanemærke beklædning eller et andet tekstilprodukt, skal du søge om en produktlicens. I ansøgningsprocessen skal du i Nordisk Miljømærkningsportal dokumentere alle produktlicenskrav for de produkter, du ønsker at få svanemærket. Du skal også oplyse, hvilken/hvilke produktionslicens(er) produktlicensen skal baseres på.

Produktionslicens for producent

Det vil som udgangspunkt være den virksomhed, hvor tekstilerne produceres, der ansøger om produktionslicens. Brandejer, kan dog også vælge at tage begge licenstyper selv. En produktionslicens giver ret til at producere for produktlicenser inden for det produktområde, der er angivet i produktionslicensen. En produktionslicens giver ikke ret til at kommunikere, at et produkt er svanemærket eller opfylder kravene for Svanemærket.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra 29-4-2022 til 31-12-2022 - Produktlicens

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 

  1.500€ + moms (intet gebyr for eksisterende brand-ejere på 039 Tekstiler generation 4, hvis de ansøger om fornyelse samme dato)

  Fornyelsesgebyr

  N/A

  Udvidelse eller ændring af eksisterende licens** < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr ved salg i Norden Intet gebyr i 2022 
  Anvendelsesgebyr ved salg udenfor Norden
  Intet gebyr i 2022

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort 29. april 2022, gældende til 31. december 2022.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.


   Gebyrer gældende fra 1-1-2023 til 31-12-2023 - Produktlicens

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*  3.114€ + moms
  Fornyelsesgebyr

  N/A

  Udvidelse eller ændring af eksisterende licens** < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms
  Anvendelsesgebyr ved salg i Norden Intet gebyr i 2023
  Anvendelsesgebyr ved salg udenfor Norden
  Intet gebyr i 2023

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort 29. september 2022, gældende til 31. december 2023. 

  Der tages forbehold for fejl og mangler.


  Gebyrer gældende fra 01-01-2024 - Produktlicens

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.114€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.557€ + moms 

  Udvidelse af eksisterende licens**
  < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms
  Anvendelsesgebyr ved salg i Norden 0,15 % af de omsatte produkter op til 30 mil. €
  0,05 % af omsætningen der overstiger 30 mil. €
  Minimumsgebyr ved salg i Norden
  2.076€ + moms per år
  Anvendelsesgebyr ved salg uden for Norden
  2.076€ + moms pr. år (hvis omsætningen af de svanemærkede produkter
  overstiger 300.000€)

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort 29. september 2022, gældende fra 1. januar 2024. 

   

  Der tages forbehold for fejl og mangler.