087 Faste brændsler og optændingsprodukter - licenshavere