Brug miljømærkerne

Som licenshaver til miljømærket Blomsten eller Svanen får du et unikt markedsføringsredskab: et officielt bevis på din miljøindsats, som du kan synliggøre med et Blomst- eller et Svanelogo.

Filmen er hentet fra Green21.dk. (Hvis du ser et billede i stedet for en video, skyldes det, at du ikke har accepteret cookies).

Som licenshaver til miljømærket Blomsten eller Svanen får du et unikt markedsføringsredskab: et officielt bevis på din miljøindsats, som du kan synliggøre med et Blomst- eller et Svanelogo.

Med Danmarks officielle miljømærker, Blomsten og Svanen, tilfører du dit produkt en troværdighed, som ingen privat mærkningsordning kan konkurrere med.
 
Miljømærkning Danmark er uafhængig af politiske og økonomiske interesser og derfor skal blomst- og svanemærkede varer og serviceydelser leve op til skrappe miljøkrav, inden de godkendes til at bære mærkerne. Ligeledes skal produkterne leve op til sundheds- og kvalitetskrav.
 
Din virksomhed kan med rette være stolt af miljømærkningen og bruge den aktivt som en konkurrenceparameter.

Blomsten og Svanen opfylder kravene for miljømarkedsføring…

Blomsten og Svanen overholder kravene i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljøpåstande i markedsføringen.

Vejledningen indeholder flere punkter, men de vigtigste kan sammenfattes i nedenstående 3 punkter, som både Blomsten og Svanen opfylder:

  • Det skal dokumenteres, at produktet er mere miljøvenligt end andre tilsvarende produkter: For både Blomsten og Svanen gælder det, at miljømærkede produkter lever op til skrappe miljøkrav, tager hensyn til sundhed og er af god kvalitet.

  • Dokumentationen skal være baseret på en livscyklusvurdering: Livscyklus-analysen er den grundlæggende metode for kravene for Blomsten og Svanen.

  • Miljøargumenterne i markedsføringen må ikke være vildledende for kunden/forbrugeren: Blomsten og Svanen er netop til for at gøre det nemt: de garanterer via en uvildig 3.part at ovenstående krav er opfyldt.        

Inden du går i gang med den grønne markedsføring skal du huske på Retningslinjerne for markedsføring med Blomsten og Svanen, så argumenter og logoer anvendes korrekt.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte Miljømærkning Danmark for gode råd om markedsføring med Blomsten og Svanen.

Særlige markedsføringsregler for miljømærkede varer

Når du søger licens angiver du et eller flere specifikke handelsnavne for de varer, du ønsker at miljømærke. Når licensen tildeles fremgår disse specifikke handelsnavne af licensbeviset/kontrakten. Det er kun tilladt at markedsføre de handelsnavne/produkter, der fremgår af licensbeviset/kontrakten, som miljømærkede med Blomsten eller Svanen. Miljømærkerne må ikke bruges på en sådan måde, at de generelt profilerer virksomheden eller virksomhedens evt. ikke-miljømærkede produkter.

Hvis du markedsfører ”samme” vare med og uden miljømærke

Miljømærkelicensen omfatter et eller flere specifikke handelsnavne. Herefter kan disse handelsnavne kun benyttes for de varer, der er miljømærkede. Hvis den samme vare også sælges uden miljømærke, må det have et andet handelsnavn. På den måde undgår forbrugere og indkøbere at forveksle miljømærkede produkter med de ikke-miljømærkede.