Regler for miljømærkning

På denne side finder du de officielle dokumenter om arbejdet med miljømærker. Blomsten og Svanen er officielle miljømærker fra henholdsvis Nordisk Ministerråd og Kommissionen, og de har hver især udarbejdet overordnede regler for ordningerne. De danske miljømyndigheder har udarbejdet en bekendtgørelse om miljømærker i Danmark. Endelig kan du finde beskrivelser af, hvordan logoerne for de to miljømærker skal se ud.

Svanelogo

Danske regler for miljømærker

Den danske bekendtgørelse beskriver rammerne for arbejdet med miljømærker i Danmark, Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnets ansvar og opgaver samt regler for anvendelse af mærkerne og hvad der sker, hvis virksomheder overtræder reglerne. Bekendtgørelsen er tidligere blevet oversat til engelsk. Der er senere sket en mindre opdatering af den danske udgave, som ikke har praktisk betydning; derfor har den engelske udgave en anden dato end den danske. Du finder dokumenterne vedhæftet nederst på siden.

 • Bekendtgørelse nr. 447 om det europæiske og det nordiske miljømærke offentliggjort den 23. april 2010
 • Statutory order from the Ministry of environment No. 274 of 26 April 2008 on the community and the Nordic Ecolabel

Nordiske regler for Svanen

Nordisk Ministerråd har fastsat de overordnede rammer for Svanen – Nordisk Miljømærkning. Disse retningslinjer er senest revideret i 2003. Retningslinjerne beskriver bl.a. at Nordisk Miljømærkenævn (som har en repræsentant fra hvert af de nordiske lande) er det organ der træffer beslutninger om kriterier mv. Nordisk Miljømærkenævn har også fastsat mere detaljerede regler for arbejdet med Svanen i Norden. Den officielle udgave er på svensk, men reglerne er oversat til både dansk og engelsk. Du finder dokumenterne vedhæftet nederst på siden.

 • Nordisk Ministerråds retningslinjer for Nordisk Miljømærkning 2003
 • Regler for nordisk miljømærkning 2011 DK (PDF 331 KB)
 • Regler for nordisk miljømærkning 2011 SE (PDF 643 KB)
 • Regulations for Nordic Ecolabelling 2011 UK (PDF 523 KB)
 • Forretningsorden for Nordisk Miljømærkenævn 2014
 • Nordisk Ministerråds retningslinjer for Nordisk Miljømærkning 2014 (Mål og principper for Svanemærket 2014)

Europæiske regler for Blomsten

De europæiske regler for Blomsten er beskrevet i en forordning der er vedtaget af EU's medlemslande og parlamentet. Den revideres med 8-10 års mellemrum. Du finder dokumenterne vedhæftet nederst på siden.

 • Forordning, november 2009 (PDF 1.066 KB)
 • Regulation, 25th of November 2009 (PDF 1.063 KB)

Retningslinier for anvendelse af logoer

Logoerne for Blomsten og Svanen må kun anvendes af de virksomheder der har fået godkendt produkter til at anvende miljømærkerne – en såkaldt licens. Der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan logoerne skal se ud (farver, størrelse mv.) og disse retningslinjer kan du finde nederst på siden.

 • Blomstlogoet (PDF 4,72 mb)
 • Svanelogoet  (PDF 0,35 mb UK / PDF 0.13 mb DK)