Regler for miljømærkning

På denne side finder du de officielle dokumenter om arbejdet med miljømærker. Svanemærket og EU-Blomsten er officielle miljømærker fra henholdsvis Nordisk Ministerråd og Kommissionen, og de har hver især udarbejdet overordnede regler for ordningerne. De danske miljømyndigheder har udarbejdet en bekendtgørelse om miljømærker i Danmark.

Svanemærket og EU-Blomsten wallpaper

Danske regler for miljømærker

Den danske bekendtgørelse beskriver rammerne for arbejdet med miljømærker i Danmark, Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnets ansvar og opgaver samt regler for anvendelse af mærkerne og hvad der sker, hvis virksomheder overtræder reglerne. Bekendtgørelsen er tidligere blevet oversat til engelsk. Der er senere sket en mindre opdatering af den danske udgave, som ikke har praktisk betydning; derfor har den engelske udgave en anden dato end den danske.

Regler for Svanemærket

Nordisk Ministerråd har fastsat de overordnede retningslinjer for Svanemærket samt forretningsorden for Nordisk Miljømærkenævn (NMN). NMN er det organ, der træffer beslutninger om kriterier. NMN har fastsat Regler for Nordisk Miljømærkning, som indeholder bestemmelser for de virksomheder, der søger eller har licens til Svanemærket.

Regler på svensk og engelsk

Regler for EU-Blomsten

De europæiske regler for EU-Blomsten er beskrevet i en forordning, der er vedtaget af EU's medlemslande og parlamentet. Reglerne revideres med 8-10 års mellemrum, den nuværende udgave er fra 2009.