Orientering om konserveringsmidlet BIT

Ulykke hos verdens førende producent af grundkomponent til konserveringsmidlet BIT har udløst force majeure situation for Svanemærket. Indtil problemet er løst, indføres der mulighed for at søge om midlertidig undtagelse til at anvende alternative konserveringsmetoder i svanemærket maling, lak og kemiske byggeprodukter.

Situation:

Der har været en meget alvorlig ulykke på den kinesiske fabrik, som producerer op mod 70 % af den grundkomponent, der er i konserveringsmidlet BIT. Ulykken krævede mange ofre og forårsagede store miljø- og materielle skader. Der er ingen andre producenter, som er villige til at påtage sig rollen som verdens primære BIT-leverandør. Det vil derfor tage noget tid, inden markedstilgangen på BIT er tilbage til det normale. Som der ser ud nu, vil denne situation formentlig være løst i starten af 2020.

Dette har udløst en force majeure-situation for Svanemærket. Det er vigtigt at sikre fortsat tilgang til miljømærket maling og byggeprodukter med høj kvalitet, og med lav risiko for mug eller andre mikroorganismer. Derfor ser Nordisk Miljømærkning sig nødsaget til at tillade midlertidig brug af alternative konserveringsmidler i maling og andre kemiske byggeprodukter, indtil der igen findes tilstrækkelig adgang til BIT på markedet.

Midlertidig løsning med undtagelse:

Nordisk Miljømærkning giver med baggrund i force majeure situationen mulighed for at søge om en midlertidig undtagelse for at anvende alternative konserveringsmetoder, indtil BIT på ny er at finde på markedet (formentlig i starten af 2020). Under forudsætning af, at de færdige produkter ikke får andre (ifølge kriterierne) afvigende klassificeringer end:

- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion


Fremgangsmåde:

De licenshavere, som har behov for at søge om undtagelse, skal indsende dokumentation på de konserveringsmidler, der ønskes anvendt i stedet for, samt hvilken/hvilke afvigende klassificeringer de færdige produkter vil få.

  • Dokumentation for hvert konserveringsmiddel i henhold til kriterierne.
  • Oversigt over afvigende klassificeringer på produkter/produktserier.
  • ”Mockups” på nye etiketter, hvis de skal ændres.
  • Hvor længe man tror, at der er behov for en midlertidig undtagelse.

Nordisk Miljømærkning skal til brug for dokumentation, have en recept på de produkter, som midlertidigt er accepteret til anvendes med en alternativ konservering. 

Når BIT igen findes på markedet og/eller hvis der ændres til et konserveringsmiddel, som ikke behøver undtagelse, så skal der ansøges om en licensændring på normal vis og Nordisk Miljømærkning vil behandle og kontrollere recepten.